mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Văn Cường


Mục chi phí cơ phiên bản của kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” là gì?

“Bình định” miền Nam trong tầm 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong tầm 18 mon.

C

“Bình định” miền Nam đem trọng tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam

Chủ đề liên quan

Thắng lợi quân sự chiến lược của tớ mở màn trong công việc vượt mặt kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” là thắng lợi nào?

Lực lượng tổ chức Chiến lược “Chiến tranh giành đặc biệt” là lực lượng nào?

C

Quân Mĩ, quân group tay sai

D

Quân Mĩ, quân đồng minh

Trong thời kỳ 1945-1954, thắng lợi này của quân dân nước ta đã thử vỡ nợ thủ đoạn “đánh nhanh chóng thắng nhanh” của thực dân Pháp?

A

Cuộc kungfu của những khu đô thị năm 1946.

B

Chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông năm 1947.

C

Chiến dịch Biên giới- Thu Đông năm 950.

D

Chiến dịch Thượng Lào xuân- hè năm 1953.

Cuộc kungfu của dân thủ đô hà nội (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) đã

A

Buộc thực dân Pháp cần tấn công lâu lâu năm.

B

Giải phóng được một địa phận kế hoạch cần thiết.

C

Tiêu khử được phần tử cần thiết sinh lực địch.

D

Làm vỡ nợ trọn vẹn plan tấn công nhanh chóng thắng nhanh chóng của Pháp.

Nhiệm vụ tiên phong hàng đầu của quân dân nước ta nhập trận chiến đấu chống thực dân Pháp ở những khu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) là gì?

A

Củng cố hậu phương kháng chiến.

B

Tiêu khử toàn cỗ sinh lực địch.

C

Giam chân quân Pháp bên trên những khu đô thị.

D

hướng dẫn vệ cơ sở đầu óc kháng chiến.

Nội dung cơ phiên bản của lối lối kháng chiến chiến chống thực dân Pháp của tớ là gì?

A

Thần tốc, táo tợn,táo tợn không dừng lại ở đó.

B

Toàn dân, toàn vẹn, tranh giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

C

Táo bạo, chớp thời cơ nhanh gọn lẹ, tự động lực cánh sinh.

D

Toàn dân, toàn vẹn, ngôi trường kỳ, tự động cánh sinh và tranh giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

Thực dân Pháp cho tới nhảy dù trên không nhập địa điểm này nhập cuộc tấn công Căn cứ địa Việt Bắc (1947)?

Nội dung này ko phản ánh trúng plan Đờ Lát lúc lắc Tát-xi-nhi của Pháp bên trên Việt Nam?

A

Tập trung quân Âu-Phi nhằm mục tiêu xây đắp một lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.

B

Xây dựng chống tuyến công sự xi-măng cốt Fe (boong ke), thiết lập “vành đai trắng”.

C

Phòng ngự kế hoạch Bắc Sở, tấn công Trung Sở và Nam Đông Dương.

D

Đánh phá huỷ hậu phương nước ta vày biệt kích, thổ phỉ, con gián điệp.

Điểm không giống nhau thân thuộc chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) đối với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân nước ta là

Điểm công cộng về mục tiêu của thực dân Pháp khi tiến hành plan Rơ-ve và Đờ Lát lúc lắc Tát-xi-nhi nhập trận chiến tranh giành xâm lăng nước ta (1945-1954) là gì?

A

Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc.

B

Nhanh chóng kết cổ động cuộc chiến tranh.

C

Giành quyền dữ thế chủ động kế hoạch.

D

Xem thêm: trải nghiệm của bản thân

Khóa chặt biên thuỳ Việt-Trung.

Nội dung này ko phản ánh trúng tiềm năng ngỏ chiến dịch Biên giới thu nhộn nhịp (1950) của Trung ương Đảng và nhà nước VNDCCH?

A

Khai thông biên thuỳ Việt-Trung.

B

Tiêu khử một phần tử cần thiết sinh lực địch.

C

Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK nhằm giải tỏa Bắc Lào.

D

Mở rộng lớn, gia tăng địa thế căn cứ địa Việt Bắc, tạo nên đà xúc tiến cuộc kháng chiến tiến thủ lên.

Đông Khê được lựa chọn là điểm mở màn chiến dịch Biên giới thu- nhộn nhịp năm 1950 của quân dân nước ta vì như thế này đó là vị trí

A

Án ngữ hiên chạy dài Đông-Tây của thực dân Pháp.

B

Ít cần thiết nên tía chống của Pháp có không ít sơ hở.

C

Quan trọng nhất và triệu tập tối đa binh sĩ của Pháp.

D

cũng có thể đột phá huỷ, phân chia hạn chế tuyến chống thủ của quân Pháp.

Đại hội đại biểu phen thứu II của Đảng nằm trong sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức triển khai bên trên đâu?

A

Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Chiến dịch dữ thế chủ động tấn công rộng lớn thứ nhất của cục group nòng cốt nước ta nhập cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?

A

Chiến dịch Thượng Lào (1953).

B

Chiến dịch Việt Bắc thu- nhộn nhịp (1947).

C

Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).

D

Chiến dịch Biên giới thu- nhộn nhịp (1950)

Kế hoạch Na-va của Pháp bao gồm bao nhiêu bước?

Mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân tớ tiến công nhập đâu?

A

Phía Đông phân quần thể trung tâm

Sự khiếu nại này là mốc khắc ghi kết cổ động cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa nước ta chống thực dân Pháp xâm lăng (1945-1954)?

A

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B

Sở group nước ta tiến thủ nhập tiếp cai quản thủ đô hà nội.

C

Quân Pháp xuống tàu rút ngoài TP Hải Phòng.

D

Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết

Nhiệm vụ chủ yếu của Miền Bắc kể từ sau năm 1954 là gì?

A

Hoàn trở nên Cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, xây đắp căn nhà nghĩa xã hội.

B

Tiếp tục Cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

C

Giúp nâng cách mệnh miền Nam nhằm tiến thủ cho tới thống nhất nước nhà.

D

Xây dựng xã hội căn nhà nghĩa, trả miền Bắc tiến thủ nhanh chóng, tiến thủ xa xăm bên trên tuyến phố XHCN.

Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng thế nào trong công việc tấn công ụp giai cấp của đế quốc Mĩ và tay sai của bọn chúng, giải tỏa miền Nam, thống nhất khu đất nước?

A

Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B

Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C

Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D

Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Mục chi phí cơ phiên bản của kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” là gì?

A

“Bình định” miền Nam trong tầm 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong tầm 18 mon.

C

Xem thêm: bài thơ việt nam quê hương ta

“Bình định” miền Nam đem trọng tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam