mức phản ứng là gì

Giả sử lưới đồ ăn của một quần xã loại vật bao gồm những loại A, B, C, D, E, G, H. Trong số đó A là loại vật tạo ra, những loại sót lại là loại vật hấp phụ. Các loại loại vật vô quần xã với quan hệ đủ chất thể hiện tại vô sơ đồ gia dụng sau

Có từng nào đánh giá đúng vào khi nói tới lưới đồ ăn trên?
(1) Chuỗi đồ ăn nhiều năm nhất với 5 bậc đủ chất.
(2) Trong lưới đồ ăn với 8 chuỗi đồ ăn.
(3) Khi độ dài rộng quần chuyên mục E bị hạn chế thì con số thành viên của loại B và D tăng.
(4) Khi loại A bị nhiễm độc thì loại H với tài năng bị nhiễm độc nặng trĩu nhất.

A

Bạn đang xem: mức phản ứng là gì

4.

D

1.