mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

28/04/2023 2,667

Bạn đang xem: mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng là

A. đẩy mạnh công nghiệp hóa và tân tiến hóa, giải quyết và xử lý chất lượng yếu tố việc thực hiện. 

B. đẩy mạnh quy trình đô thị mới, giải quyết và xử lý yếu tố về khoáng sản, môi trường thiên nhiên. 

C. đẩy mạnh phát triển tài chính, giải quyết và xử lý chất lượng những yếu tố xã hội, môi trường thiên nhiên. 

Đáp án chủ yếu xác

D. đẩy mạnh tiềm năng đã có sẵn trước, tạo nên nhiều việc thực hiện, tăng thu nhập cho tất cả những người dân

- Mục đích hầu hết của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi ngành ở Đồng vì như thế sông Hồng là đẩy mạnh phát triển tài chính, giải quyết và xử lý chất lượng những yếu tố xã hội, môi trường thiên nhiên.

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng Đồng vì như thế sông Hồng, cho thấy thêm tài nguyên nào là tại đây được khai quật ở Sinh Quyền?

A. Graphit. 

B. Đồng. 

C. Apatit. 

D. Than đá.

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Du lịch, cho thấy thêm điểm phượt nào là tại đây nằm tại chừng cao thấp nhất?

A. Hang Pác Bó. 

B. Yok Đôn. 

C. Cát Tiên.

D. Núi Chúa.

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Giao thông, cho thấy thêm trường bay nào là sau đó là trường bay quốc tế?

A. Rạch Giá.

B. Liên Khương.

C. Cát Bi. 

D. Nà Sản

Câu 4:

Ý nghĩa hầu hết của việc đẩy mạnh chế biến đổi thành phầm cây lâu năm ở Tây Nguyên

A. nâng lên độ quý hiếm, quality thành phầm, thỏa mãn nhu cầu thị ngôi trường. 

Xem thêm: kinh tế nhật bản có tốc độ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian nào

B. khai quật hợp lý khoáng sản, tạo hình vùng chuyên nghiệp canh. 

C. vận gửi thành phầm đơn giản và dễ dàng, bảo vệ thành phầm chất lượng rộng lớn. 

D. chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính, tạo nên tập luyện quán phát triển mới mẻ.

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐẬU TƯƠNG CỦA CAMPUCHIA VÀ THÁI LAN, GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Đơn vị: ngàn tấn)

Nước

2015

2017

2019

2020

Cam-pu-chia

104,2

95,0

30,0

31,0

Thái Lan

57,7

41,2

35,5

27,2

                        (Nguồn: Niên giám tổng hợp ASEAN 2021)

Theo bảng số liệu, cho thấy thêm đánh giá nào là tại đây trúng với việc thay cho thay đổi sản lượng đậu tương của Cam-pu-chia và Thái Lan quy trình năm ngoái - 2020?

A. Cam-pu-chia rời đủng đỉnh rộng lớn Thái Lan. 

B. Cam-pu-chia tăng, Thái Lan rời. 

C. Thái Lan rời đủng đỉnh rộng lớn Cam-pu-chia. 

D. Cam-pu-chia rời, Thái Lan tăng.

Câu 6:

Giải pháp cần thiết nhằm mục đích kéo dãn thời hạn tồn tại và tăng đầu tư của khách hàng phượt ở việt nam là

A. tăng mạnh những điểm phượt, đảm bảo an toàn khoáng sản phượt. 

B. tân tiến hóa những trường bay, nâng lên quality làm việc. 

C. đa dạng và phong phú hóa thành phầm phượt, tăng mạnh hạ tầng tồn tại. 

D. đảm bảo an toàn khoáng sản và môi trường thiên nhiên, tăng mạnh tiếp thị.