mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở duyên hải nam trung bộ là

Câu chất vấn liên quan

 • Ý này ko đích thị về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Bạn đang xem: mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở duyên hải nam trung bộ là

  Ý này ko đích thị về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của tổ quốc nhập quy trình tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của tổ quốc nhập quy trình tiến độ lúc này, vận tốc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN trình diễn ra

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Đâu là việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Xem thêm: chữ quốc ngữ ra đời

  Loại biểu vật dụng tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đòi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích thị nhất là :

  Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh