mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển nam trung bộ chịu tác động chủ yếu của

Câu hỏi:

08/08/2021 33,568

Bạn đang xem: mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển nam trung bộ chịu tác động chủ yếu của

A. gió máy phía đông bắc, gió mùa rét Tây Nam, dải quy tụ, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa. 

Đáp án chủ yếu xác

B. áp thấp nhiệt đới gió mùa và bão, gió mùa rét Tây Nam, gió máy Tây và gió mùa rét Đông Bắc 

C. dải quy tụ, Tín phong buôn bán cầu Bắc và gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới. 

D. gió mùa rét Tây Nam, áp thấp nhiệt đới gió mùa, gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới.

Phương pháp: Kiến thức bài bác 9 – Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa

Cách giải:

Mùa mưa ở dải đồng vì thế ven bờ biển Nam Trung Sở chịu đựng tác dụng hầu hết của những yếu hèn tố:

- Bão và dải quy tụ nhiệt đới gió mùa khiến cho mưa lớn

- Các luồng gió máy phía đông bắc thổi kể từ đại dương nhập đem đến mưa rộng lớn (bao bao gồm tín phong bắc buôn bán cầu thổi phía đông bắc và gió mùa rét hướng đông bắc chênh chếch qua loa biển)

- Gió mùa Tây Nam nhập nửa cuối ngày hạ khiến cho mưa rộng lớn cho tới nhì miền Nam Bắc và mưa nhập mon 9 cho tới Trung Sở. 

=>Chọn A

- Loại B vì: gió máy Tây (hay đó là gió máy phơn) với đặc điểm thô rét, không khiến mưa

- Loại C và D: vì thế gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương (vào thời gian nửa đầu mùa hạ) chỉ khiến cho mưa cho tới vùng đón gió Nam Sở và Tây Nguyên, gió máy bị khuất lại vì thế sản phẩm Trường Sơn Nam nên không khiến mưa cho tới vùng ven bờ biển Nam Trung Sở.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị về đương nhiên của Khu vực Đông Nam Á lục địa? 

A. Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo.

B. hầu hết đồng vì thế châu thổ. 

C. Địa hình bị phân tách hạn chế mạnh. 

D. hầu hết điểm núi sải ra sát đại dương.

Câu 2:

Cho biểu đồ vật sau: 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010 (Đơn vị: %)

Dựa nhập biểu đồ vật, phán xét nào là đích thị về vận tốc tăng GDP của những nước Mĩ La tinh? 

A. Tốc chừng tăng GDP trong thời gian mới đây thấp. 

B. Tốc chừng phát triển GDP liên tiếp tăng. 

C. Năm 1995, vận tốc phát triển GDP tối đa. 

D. Tốc chừng tăng GDP tạm bợ.

Câu 3:

Quá trình địa mạo hầu hết phân bổ đàng bờ đại dương việt nam là 

Xem thêm: kinh tế nhật bản có tốc độ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian nào

A. chuốt sút. 

B. xâm thực 

C. xâm thực, bồi tụ. 

D. tụ tập.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau: Tình hình phát triển lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm

Nhận xét nào là tại đây ko đích thị về tình hình phát triển lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm? 

A. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2000 là 60 tạ/ha 

B. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản với Xu thế tăng. 

C. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của Nhật Bản. 

D. Sản lượng lúa gạo giảm tốc khá nhanh rộng lớn đối với diện tích S.

Câu 5:

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhì đầu, thấp trũng ở thân mật là của vùng núi 

A. Trường Sơn Nam. 

B. Trường Sơn Bắc 

C. Tây Bắc 

D. Đông Bắc

Câu 6:

Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng GDP và dân sinh của EU và một vài nước bên trên toàn cầu năm 2004 (Đơn vị: %)

Để đối chiếu tỉ trọng GDP, dân sinh của EU và một vài nước bên trên toàn cầu, sử dụng biểu đồ vật nào là tương thích nhất? 

A. biểu đồ vật cột ck. 

B. biểu đồ vật cột ghép. 

C. biểu đồ vật tròn trặn. 

D. biểu đồ vật miền.

Xem thêm: đường bờ biển nước ta kéo dài từ