một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,012

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh ngược hướng với vật nên là hình ảnh thiệt. Vật thiệt cho tới hình ảnh thiệt nên này là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình ảnh ngược hướng với vật và cao bộp chộp 4 phiên vật nên: 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình ảnh cao bởi vì nửa vật. Xác xác định trí vật và hình ảnh.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự trăng tròn centimet. Xác quyết định đặc thù hình ảnh của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: mở lọ nước hoa trong lớp học sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa hãy giải thích tại sao

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao bộp chộp 3 phiên vật. Xác quyết định chi phí cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính cho tới hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại chiếm được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. hiểu hình ảnh khi sau bởi vì 4 phiên hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi phí cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây

b) Để hình ảnh cao bởi vì vật thì nên dịch fake vật từ vựng trí lúc đầu một khoảng tầm bởi vì từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm cho tới hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?