một vật dao động điều hòa theo phương trình

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình


Chia sẻ bởi: Thanh Phong


Vật xấp xỉ điều tiết theo gót phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Pha thuở đầu của vật là.

Chủ đề liên quan

Đồ thị trình diễn quan hệ thân thiện li chừng và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị trình diễn quan hệ thân thiện tốc độ và li chừng là 1 trong những

Đồ thị trình diễn côn trùng quanhệ thân thiện tốc độ và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị trình diễn quan hệ thân thiện lực kéo về và li chừng là 1 trong những

Vật xấp xỉ điều tiết với biên chừng A, chu kì T. Tốc chừng khoảng của vật nhập 1/2 chu kì là.

Một vật xấp xỉ điều hoà dọc từ trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu lựa chọn gốc toạ chừng O bên trên địa điểm thăng bằng của vật thì gốc thời hạn t = 0 là khi vật

A

ở địa điểm li chừng cực lớn nằm trong phần dương của trục Ox.

B

qua địa điểm thăng bằng O trái hướng dương của trục Ox.

C

ở địa điểm li chừng cực lớn nằm trong phần âm của trục Ox.

D

qua địa điểm thăng bằng O theo hướng dương của trục Ox.

Một vật xấp xỉ điều hoà dọc từ trục Ox, xung quanh địa điểm thăng bằng O với biên chừng A và chu kỳ luân hồi T. Trong khoảng tầm thời hạn T/4, quãng đàng lớn số 1 tuy nhiên vật hoàn toàn có thể lên đường được là

C

A

D

A.

Khi một vật xấp xỉ điều tiết, vận động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là vận động

Theo khái niệm. Dao động điều hoà là

A

chuyển động tuy nhiên hiện trạng vận động của vật được tái diễn như cũ sau những khoảng tầm thời hạn đều nhau.

B

chuyển động của một vật bên dưới thuộc tính của một lực ko thay đổi.

C

hình chiếu của vận động tròn trĩnh đều lên một đường thẳng liền mạch ở trong mặt mày bằng phẳng tiến trình.

D

chuyển động sở hữu phương trình tế bào miêu tả bởi vì hình sin hoặc cosin theo gót thời hạn.

Trong xấp xỉ điều hoà, tuyên bố nào là sau đó là ko đích thị.

A

Cứ sau đó 1 khoảng tầm thời hạn T thì vật lại về bên địa điểm thuở đầu.

B

Cứ sau đó 1 khoảng tầm thời hạn T thì véc tơ vận tốc tức thời của vật lại về bên độ quý hiếm thuở đầu.

C

Cứ sau đó 1 khoảng tầm thời hạn T thì tốc độ của vật lại về bên độ quý hiếm thuở đầu.

D

Cứ sau đó 1 khoảng tầm thời hạn T thì biên chừng vật lại về bên độ quý hiếm thuở đầu.

Trong xấp xỉ điều hoà của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều vận động Khi

A

lực thuộc tính lên hóa học điểm thay đổi chiều.

B

lực thuộc tính lên hóa học điểm bởi vì ko.

C

lực thuộc tính lên hóa học điểm có tính rộng lớn cực lớn.

D

lực thuộc tính lên hóa học điểm có tính rộng lớn rất rất tè.

Vận tốc của vật xấp xỉ điều hoà có tính rộng lớn cực lớn Khi

A

vật ở địa điểm sở hữu li chừng cực lớn

B

gia tốc của vật đạt cực lớn.

C

vật ở địa điểm sở hữu li chừng bởi vì ko

D

vật ở địa điểm sở hữu trộn xấp xỉ cực lớn.

Biểu thức li chừng của vật xấp xỉ điều tiết sở hữu dạng . Chu kỳ xấp xỉ của vật là

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

A

B

C

D

.

Biểu thức li chừng của vật xấp xỉ điều tiết sở hữu dạng . Biên chừng xấp xỉ A và trộn thuở đầu của vật theo thứ tự là

A

B

C

D

.

Phát biểu nào là tại đây sai khi nói đến xấp xỉ điều hoà?

A

Dao động điều tiết là xấp xỉ sở hữu tính tuần trả.

B

Biên chừng của xấp xỉ là độ quý hiếm cực lớn của li chừng.

C

Vận tốc trở nên thiên nằm trong tần số với li chừng.

D

Dao động điều hoà sở hữu tiến trình là đàng hình sin.

Một vật đang được xấp xỉ điều hoà, Khi vật vận động từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng thì

A

vật vận động thời gian nhanh dần dần đều

B

vật vận động chậm rãi dần dần đều.

C

gia tốc nằm trong phía với vận động

D

gia tốc có tính rộng lớn tăng dần dần.

Phát biểu nào là tại đây về việc đối chiếu li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là đích thị. Trong xấp xỉ điều hoà, li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là tía đại lượng chuyển đổi điều hoà theo gót thời hạn và sở hữu

Khi nói đến một vật xấp xỉ điều tiết sở hữu biên chừng A và chu kì T, với mốc thời hạn (t = 0) là khi vật ở địa điểm biên, tuyên bố nào là sau đó là sai.

A

Sau thời hạn T/8, vật lên đường được quãng đàng bởi vì 0,5A.

B

Sau thời hạn T/2, vật lên đường được quãn g đàng bởi vì 2A.

C

Sau thời hạn T/4, vật lên đường được quãng đàng bởi vì A.

D

Sau thời hạn T, vật lên đường được quãng đàng bởi vì 4A.

Một vật xấp xỉ điều tiết sở hữu phương trình x= Acos(ωt + φ). Gọi v và a theo thứ tự là véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật. Hệ thức thực sự.

A

B

C

D

.

Lực kéo về thuộc tính lên một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết có tính rộng lớn

A

tỉ lệ với kích cỡ của li chừng và luôn luôn khuynh hướng về địa điểm thăng bằng.

B

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

tỉ lệ với bình phương biên chừng.

C

không thay đổi tuy nhiên phía thay cho thay đổi.