một vật có khối lượng 2kg

Câu hỏi:

08/08/2019 97,570

A. 10 kilogam.m/s

Bạn đang xem: một vật có khối lượng 2kg

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật nhỏ lượng m = 2 kilogam trượt xuống một tuyến phố dốc trực tiếp nhẵn bên trên 1 thời điểm xác lập sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 3 m/s, tiếp sau đó 4 s sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 7 m/s, tiếp tức thì tiếp sau đó 3 s vật sở hữu động lượng là 

A. 30 kilogam.m/s

B. 70 kilogam.m/s

C. 20 kilogam.m/s

D. 40 kilogam.m/s

Câu 2:

Một vật khối lượng  2kg bị hất cút với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu có tính rộng lớn vì như thế 4 m/s nhằm trượt bên trên mặt mũi phẳng lặng ở ngang. Sau Lúc trượt được 0,8 m thì vật tạm dừng. Công của lực quái sát tiếp tục tiến hành bằng

A. 16 J

B.-16 J

C.-8 J

D.8 J

Câu 3:

Một con xe sở hữu lượng 1,1 tấn chính thức chạy với véc tơ vận tốc tức thời vì như thế ko với tốc độ là 4,6 m/s2 nhập thời hạn 5 s. Công suất khoảng của xe cộ bằng

A. 5,819. 104 W

B.4 ,819. 104 W 

C.2,532. 104 W

Xem thêm: sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây

D.4,532. 104 W

Câu 4:

Một máy kéo sở hữu hiệu suất Phường = 5 kW kéo một khối mộc sở hữu trọng lượng 800 N vận động đều được s = 10 m bên trên mặt mũi phẳng lặng ở ngang, thông số quái sát trượt đằm thắm khối mộc và mặt mũi phẳng lặng ở ngang là μ = 0,5. Thời gian giảo máy kéo tiến hành là

A. 0,2 s

B. 0,6 s

C. 0,4 s

D. 0,8 s

Câu 5:

Trong khu vui chơi công viên một xe cộ monorail sở hữu lượng m = 80kg điều khiển xe trên tiến trình như hình vẽ, biết zA = trăng tròn m; zB = 10 m; zC = 15 m; zD = 5 m; zE = 18 m; g = 9,8 m/s2. Độ hạn chế thế năng trọng ngôi trường của xe cộ Lúc xe cộ dịch rời kể từ B cho tới C là

A. -4000 J

B. – 3920 J

C. 3920 J

D. -7840 J

Câu 6:

Trên hình là loại thị tọa phỏng - thời hạn của một vật sở hữu lượng 3 kilogam. Động lượng của vật bên trên thời khắc t1 = 1 s và thời khắc t2 = 5 s theo lần lượt bằng

A. p1 = 4 kilogam.m/s và p2 = 0

B. p1 = 0 và p2 = 0

C. p1 = 0 và p2 = -4 kilogam.m/s

Xem thêm: the telephone by alexander graham bell

D. p1 = 4 kilogam.m/s và p2 = -4 kilogam.m/s