một vật có khối lượng

Câu hỏi:

19/05/2020 7,667

Bạn đang xem: một vật có khối lượng

Một vật sở hữu lượng m được bịa bên trên mặt mũi bằng của một của một chiếc nêm nghiêng một góc α = 30° như hình vẽ. Lấy g = 10 m/s2. Để vật m rơi tự tại xuống bên dưới bám theo phương trực tiếp đứng thì cần truyền cho tới nêm một tốc độ bám theo phương ngang có mức giá trị nhỏ nhất bằng

A. 103 m/s2

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Vật m rơi tự tại bám theo phương trực tiếp đứng, sau khoảng tầm thời hạn t rơi được quãng đường

Lúc này nêm dịch chuyên nghiệp được quãng đường

Đem luôn luôn xúc tiếp với nêm, đôi khi vẫn rơi tự tại, tao cần phải có :  S2=S1cotanα

Nếu a < gcotanα : Vật m ko rơi tự tại được

Nếu a > gcotanα : Vật m rơi tự tại tuy nhiên ko xúc tiếp với nệm

→  αmin = gcotanα = 10.cotan30° =  103 m/s2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hòn sỏi được ném trực tiếp đứng xuống bên dưới với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vị 9.8 m/s kể từ phỏng cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua chuyện lực cản bầu không khí. Vận tốc của hòn sỏi ngay lập tức trước lúc va khu đất là

A. 9,8 m/s

B. 19,6 m/s

C. 29,4 m/s

D. 38,2 m/s

Câu 2:

Khi một vật rơi tự tại thì những quãng đàng vật rơi được vô giây thứ nhất và giây thứ hai rộng lớn xoàng xĩnh nhau một lượng bằng

A. g

B. g

C. g2

D. 2g

Câu 3:

Các giọt nước mưa rơi kể từ cái mái ấm cao 9 m , xa nhau chừng những khoảng tầm thời hạn cân nhau. Giọt loại nhất rơi cho tới khu đất thì giọt loại tư chính thức rơi . Khi bại giọt thứ hai và giọt loại 3 cơ hội cái mái ấm những đoạn vị (Lấy g = 10 m/s2)

A. 4m và 1m

B. 4m và 2m

Xem thêm: tính đường kính hình tròn

C. 6m và 2m

D. 6m và 3m

Câu 4:

Thả một hòn đá kể từ phỏng cao h xuống mặt mũi khu đất. Hòn đá rơi vô 2 s. Nếu thả hòn đá kể từ phỏng cao 9h xuống mặt mũi khu đất thì hòn đá rơi trong

A. 3 s

B. 12 s

C. 6 s

D. 4 s

Câu 5:

Một vật rơi tự tại bên trên điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường là 9,8 m/s2. Quãng đàng vật rơi được vô giây loại thân phụ là

A. 12,25 m

B. 24,5 m

C. 44,1 m

D. 19,6 m

Câu 6:

Một hòn bi được thả rơi tự tại ko véc tơ vận tốc tức thời đầu kể từ phỏng cao 44,1 m so với mặt mũi khu đất. Lấy tốc độ rơi tự tại g = 9,8 m/s2, vận tốc khoảng của hòn bi Tính từ lúc khi thả cho tới Lúc rơi cho tới khu đất là

A. 14,7 m/s

B. 8 m/s

C. 10 m/s

D. 22,5 m/s

Câu 7:

Một vật rơi tự tại, vô 2 giây cuối vật rơi được quãng đàng 160 m. Lấy tốc độ rơi tự tại g = 10 m/s2. Vật được thả rơi ở phỏng cao

A. h = 500m

B. h = 500m

C. h = 405 m

Xem thêm: dấu chấm lửng là gì

D. h = 450 m