một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên hợp quốc là

Xuất bản: 19/11/2021 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Bạn đang xem: một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên hợp quốc là

Câu Hỏi:

Một trong mỗi cách thức hoạt động và sinh hoạt cần thiết của tổ chức triển khai Liên phù hợp quốc là

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: A

Một trong mỗi cách thức hoạt động và sinh hoạt cần thiết của tổ chức triển khai Liên phù hợp quốc là giải quyết giành chấp quốc tế vì thế phương án hòa bình.

Những cách thức chủ yếu của Liên phù hợp quốc (LHQ) quy tấp tểnh nhập Hiến chương là: đồng đẳng về hòa bình vương quốc, tôn trọng trọn vẹn cương vực và song lập chủ yếu trị vương quốc, cấm rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng vũ lực nhập mối quan hệ quốc tế, ko can thiệp nhập việc làm nội cỗ những nước, triển khai những nhiệm vụ quốc tế và giải quyết và xử lý những xích míc theo đòi công thức tự do.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Xem thêm: công nghiệp nhật bản không phải là ngành

Câu căn vặn liên quan

Cơ quan liêu lưu giữ tầm quan trọng trọng yếu ớt số 1 của Liên phù hợp quốc trong những công việc giữ lại tự do và bình an trái đất là:Cơ quan liêu lưu giữ tầm quan trọng trọng yếu ớt số 1 của Liên phù hợp quốc trong những công việc giữ lại tự do và bình an trái đất là Hội đồng Báo an.Giải thích: Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc xây dựng ngày 24 mon 10 năm 1945 là 1 nhập sáu ban ngành chủ yếu của Liên Hợp Quốc, đem quyền kiến nghị Đại Hội đồng kết hấp thụ nước mới mẻ nhập Liên Hợp Quốc, phê chuẩn chỉnh những điều sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Hiến chương Liên Hợp Quốc và ra quyết định những phương án lưu giữ gìn tự do, trừng trị, quân sự chiến lược.

Nội dung nào là tiếp sau đây ko cần là 1 trong mỗi cách thức hoạt động và sinh hoạt của Liên phù hợp quốc?

Phát triển những quan hệ hữu hảo, liên minh Một trong những dân tộc bản địa ko cần là 1 trong mỗi cách thức hoạt động và sinh hoạt của Liên phù hợp quốc.
Liên phù hợp quốc hoạt động và sinh hoạt theo đòi 5 cách thức sau:
- Bình đẳng hòa bình Một trong những vương quốc và quyền tự động quyết
- Tôn trọng trọn vẹn cương vực và song lập chủ yếu trị của toàn bộ những nước.
- Không can thiệp nhập việc làm nội cỗ của bất kì nước nào là.
- Giải quyết những giành chấp quốc tế vì thế phương án tự do.
- Chung sinh sống tự do và sự tán thành thân thích năm nước rộng lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

FAO là tổ chức triển khai mang tên gọi là?

FAO là tổ chức triển khai mang tên gọi là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc.
FAO mang tên khá đầy đủ là Food and Agriculture Organization of the United Nations, được xây dựng ngày 16 mon 10 năm 1945 bên trên Canada với tầm quan trọng là 1 ban ngành trình độ của Liên Hợp Quốc (UN).

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp