một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Lương Thu Hằng

hung

30 mon 12 năm trước khi 13:24

Độ lâu năm lòng rộng lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ lâu năm độ cao là : 26 - 6 = đôi mươi (m) 
Diện tích thửa ruộng này là : (34 + 26). đôi mươi : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng này là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Hikari

9 mon 2 năm ngoái khi 20:36

đáy rộng lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại liệt là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kilogam thóc.

Chieri Sono

Văn Lê Hạnh Nhân

5 mon 1 năm nhâm thìn khi 16:59

Giải
Đáy lớn là:
26 + 8 = 34 (m)
Chiều cao là:
26 - 6 = đôi mươi (m)
Diện tích thửa ruộng là:
(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)
1m2 thu hoạch được là: 
70,5 : 100 = 0,705 (kg)
Trên thửa ruộng bại liệt thu hoạch được là:
0,705 x 600 = 423 (kg)
ĐS:....

P/S: Tick cho chính mình nha~


 

Hoa Tóc Tiên

5 mon 1 năm nhâm thìn khi 15:45

777 kg

tich nha Misa Yazawa dễ  thương

Nguyễn_Thanh_Thủy

nobita

nobita 16 mon 1 2017 khi 20:03

Tsunayoshi

16 mon 1 2017 khi 20:07

423 kilogam tấn thóc

nguyen thi đua lan huong

16 mon 1 2017 khi 20:06

Đáy rộng lớn thửa ruộng là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đáp số : 423 kg

Trương Quang Mạnh

Văn Quốc Riêu

Đức Phạm

4 mon 8 2017 khi 9:41

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:   \(26+8=34\text{(m) }\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:   \(26-6=20\text{(m) }\)

Diện tích của thửa ruông hình thang bại liệt là:  \(\frac{\left(34+26\right)\times20}{2}=600\left(m^2\right)\)

Vậy số ki - lô - gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại liệt là: \(\frac{600\times70,5}{100}=423\left(kg\right)\)

Đáp số : \(423\) kg thóc . 

ミ★๖ۣۜMυη ๖ۣۜNɦạт ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢★彡

8 tháng bốn 2020 khi 21:36

Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

             26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

             18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

             (26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng bại liệt thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

            264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

                                    Đáp án: 1,8612 tạ

tran thanh tai

sakura

12 mon 1 2017 khi 14:04

Bài giải :

Đáy rộng lớn thửa ruộng hình thang là :

  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

   26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

  (26 + 34) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Thu hoạch được kể từ thửa ruộng hình thang số kilogam thóc à :

    (600 : 100) x 70,5 = 423 ( kilogam )

           Đáp số : 423 kg

đúng ko 

tran thanh tai

12 mon 1 2017 khi 14:17

độ lâu năm lòng rộng lớn là :

26 + 8 = 34(m)

độ lâu năm độ cao là :

26 - 6 = 20(m)

Xem thêm: đại học thăng log điểm chuẩn 2022

diện tích thửa ruộng này là :

(34 + 26 ) nhân đôi mươi : 2 = 600 ( m2)

Số kilogam thóc bên trên thửa ruộng  đó thu hoạch được là:

70,5 nhan 6 = 423 (kg)

đáp số :423 kilogam thóc

Quý Trọng Tình Bạn

Trần Đức Trung

31 mon 1 2017 khi 18:46

Đáy lớn: 26 + 8 = 34 (m)

Diện tích: 26 * 34 = 884 (mét vuông)

Thu hoạch được: 884 :100 * 70,5 = 623,22 (kg thóc)

còn về chiều cao thì chắc chắn là đầu bài bác sai rồi

Trần Anh Kiệt

31 mon 1 2017 khi 18:47

đáy nhỏ nhắn : a

đáy rộng lớn : b

chiều cao : h

ta có: S = ((a + b).h)/2

Ta đem : a vì chưng 26m

           b vì chưng 26 + 8 = 34m

           c vì chưng 26 - 6 = 20m

 S thửa ruộng là: ((26 + 34).20)/2 = 1200m vuông.

cứ 100m vuông vì chưng 70,5kg thóc 

mà 1200 vội vã 100 là 12 lần:

<=> 1200m vuông ứng vs (70,5.12) = 846kg thóc.

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

27 mon 1 2018 khi 3:55

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5=600 ( m 2 )

600 m 2  gấp 6 thứ tự 100 m 2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại liệt :

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

An Lâm

28 mon 3 2022 khi 19:27

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Phạm Thị Như Quỳnh

The Lonely Cancer

23 mon 12 năm nhâm thìn khi 14:33

Đáy rộng lớn của thửa ruộng là :

                  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

                26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

            ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 \(\left(m^2\right)\)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng này là :

          600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Băng Dii~

23 mon 12 năm nhâm thìn khi 14:42

Đáy rộng lớn ( b ) của thửa ruộng :

  26 - 8 = 34 ( m )

Chiều cao ( h ) của thửa ruộng :

 26 - 6 = đôi mươi ( m )

Đáy nhỏ nhắn là a . Công thức tính Shình thang = ( a + b ) x h / 2

Diện tích thửa ruộng :

 ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng :

 600 : 100 x 70,5  = 423 ( kilogam )

đ/s : ...