một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 207,987

Một khuông chạc bằng phẳng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập khuông chạc trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường biến hóa là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ tự sự vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch phát sinh bởi

A. Sự vận động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự vươn lên là thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự vươn lên là thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn sở hữu 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhì sở hữu số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc hạn chế 50% đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhì ống chạc sở hữu chiều nhiều năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chạc loại nhì là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: sách bài tập toán 9

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng phẳng, sở hữu 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu mang đến chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chạc sẽ sở hữu được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc. Cầm nhì cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhì phía sẽ được hình chữ nhật sở hữu cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh tê liệt. lõi năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là một góc 30o, cho thấy độ mạnh của chạm màn hình kể từ vươn lên là thiên bám theo thời hạn như đồ dùng thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: độ dài đường tròn cung tròn

D. S V