mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Câu hỏi:

18/06/2019 55,256

Bạn đang xem: mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

A. Ba mặt

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Theo định nghĩa của đa diện, mỗi đỉnh của đa diện  đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình nào là sau đây ko cần là hình nhiều diện?

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 2:

Một hình chóp ngũ giác đều phải sở hữu từng nào mặt mày và từng nào cạnh?

A. 6 mặt  8 cạnh

B5 mặt  8 cạnh

C. 5 mặt  10 cạnh

D6 mặt  10 cạnh.

Câu 3:

Hình nào là ko cần là hình nhiều diện đều trong những hình bên dưới đây?

A. Hình tứ diện đều

B. Hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S những mặt phẳng nhau

Xem thêm: văn tả cây bàng lớp 4 ngắn gọn

C. Hình lập phương

D. Hình chóp tam giác đều.

Câu 4:

Có từng nào loại khối nhiều diện đều?

A. 5

B2

C3

D4.

Câu 5:

Cho một hình nhiều diện. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

A. Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của tối thiểu thân phụ cạnh.

B. Mỗi mặt mày với tối thiểu thân phụ cạnh.

C. Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của tối thiểu thân phụ mặt mày.

D. Mỗi cạnh là cạnh cộng đồng của tối thiểu thân phụ mặt mày.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?

A. Khối tứ diện là khối nhiều diện lồi

B. Lắp ghép 2 khối vỏ hộp tiếp tục được một khối nhiều diện lồi

C. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

Xem thêm: nguyên tử khối của k

D. Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi