mô hình dữ liệu quan hệ được ef codd đề xuất năm nào

xDuLieu ⮞Cơ sở tài liệu ⮞Mô hình hạ tầng tài liệu mối quan hệ ⮞Mô hình Thương hiệu tài liệu Quan hệ

Bạn đang xem: mô hình dữ liệu quan hệ được ef codd đề xuất năm nào

Những phát minh trước tiên của quy mô hạ tầng tài liệu mối quan hệ (gọi tắt là quy mô quan tiền hệ) và đã được Edgar F Codd khuyến nghị nhập năm 1970 và sau này được sự góp sức của tương đối nhiều người không giống nhằm càng ngày càng hoàn mỹ rộng lớn. Do những ưu thế nổi trội của chính nó đối với những quy mô trước bại liệt, như quy mô phân cấp cho hoặc quy mô mạng, nhưng mà quy mô mối quan hệ và đã được dùng rộng thoải mái hơn hết nhằm tổ chức triển khai hạ tầng tài liệu.

Khái quát tháo về quy mô quan tiền hệ

Theo quy mô mối quan hệ (relational model), tài liệu được tổ chức triển khai và tàng trữ nhập một số trong những mối quan hệ (relation). Mỗi mối quan hệ được màn trình diễn vì chưng một bảng (có thể coi như đại diện thay mặt cho 1 thực thể). Mỗi cột của bảng ứng với cùng 1 tính chất, từng dòng sản phẩm, còn được gọi là 1 trong những cỗ (tuple) hoặc bạn dạng ghi (record), đại diện thay mặt cho 1 thành viên. Để hoàn toàn có thể truy vấn cho tới từng thành viên, người tao lựa chọn hoặc fake thêm vô bảng một khóa chủ yếu. Để tạo nên côn trùng link trong những thực thể, khóa chủ yếu của bảng này được dùng thực hiện tính chất của bảng bại liệt và được gọi là khóa nước ngoài.

Cách tổ chức triển khai này giản dị và đơn giản hóa một cơ hội đáng chú ý những côn trùng tương tác nhập CSDL. Các quy trình đem tương quan như kiến thiết, tổ chức thực hiện, tạo nên mới mẻ, cập nhập, truy vấn trở thành đơn giản dễ dàng rộng lớn thật nhiều.

Ghi chú về thuật ngữ "quan hệ"

Lý vì thế nhưng mà Codd dùng thuật ngữ "quan hệ" chứ không "bảng" được lý giải như sau:

Giả sử bảng tài liệu bao gồm 2 tính chất là X và Y. X đem 6 độ quý hiếm không giống nhau và Y đem 5 độ quý hiếm không giống nhau. Nếu tao phối kết hợp 2 tính chất này sẽ tạo những cặp số (X, Y) thì tao đem 30 tổng hợp không giống nhau. Nhưng rõ nét là bảng tài liệu của tất cả chúng ta không tồn tại nhiều thành phần cho tới như vậy, ví dụ chỉ mất 6 như được màn trình diễn bên trên Hình 1. Do bại liệt thân thích X và Y cần đem những "quan hệ" chắc chắn.

XY

Hình 1 Quan hệ thân thích X và Y

Bạn cũng hoàn toàn có thể lần hiểu tăng về định nghĩa "quan hệ" trong số tư liệu tương quan cho tới "Lý thuyết luyện hợp".


Một số khái niệm

Mô hình mối quan hệ đem một số trong những định nghĩa cơ bạn dạng. Nếu trình diễn theo gót ngôn từ của hạ tầng tài liệu, tao có:

 • Quan hệ, ký hiệu là R, được màn trình diễn vì chưng một bảng, đại diện thay mặt cho 1 thực thể.
 • Bảng này bao gồm n cột, ký hiệu A1, A2, . . . , An. Mỗi cột Ai của bảng này ứng với cùng 1 tính chất i của thực thể. Như vậy tao hoàn toàn có thể ký hiệu mối quan hệ bên dưới dạng R(A1, A2, . . . , An). Số cột n này cũng khá được gọi là bậc của mối quan hệ.
 • Tập thích hợp toàn bộ những độ quý hiếm của một tính chất Ai nào là này được gọi là miền hoặc miền xác lập (domain) của Ai, được ký hiệu là dom(Ai).
 • Mỗi dòng sản phẩm j của bảng này thể hiện nay một cỗ (tuple), ký hiệu là tj, ứng với cùng 1 thành viên j. Vậy cỗ là 1 trong những tụ họp của n thành phần, từng thành phần i của cục ấy ứng với độ quý hiếm xij của tính chất Ai của thành viên j, và được ký hiệu là tj = x1j , x2j , ... , xnj >.
 • Như vậy, một mối quan hệ của một thực thể ví dụ bao gồm m thành viên, được ký hiệu r(R), là 1 trong những tụ họp của m cỗ tj, ký hiệu là r = { t1, t2, ... , tm }. Lưu ý rằng tụ họp này sẽ không cần phải có trật tự. m còn được gọi là bạn dạng số (cardinality) của mối quan hệ.
 • Về mặt mũi toán học tập, r(R) là 1 trong những tụ họp con cái của tích Descartes của những dom(Ai) :

  r(R) ⊆ dom(A1) × dom(A2) × ... × dom(An)


Các quy tắc của quy mô quan tiền hệ

Theo Codd, một quy mô mối quan hệ cần tuân hành 12 quy tắc sau :

 1. Quy tắc về vấn đề : Mỗi tài liệu chỉ được trình diễn theo gót một cơ hội độc nhất, theo như đúng trật tự của những tính chất.
 2. Quy tắc về tiếp cận : Mỗi độ quý hiếm của CSDL được truy vấn theo gót thương hiệu thực thể, thương hiệu tính chất, thương hiệu thành viên. Tên thành viên được truy vấn theo gót độ quý hiếm của tính chất tấp tểnh danh (khóa chính).
 3. Xử lý tài liệu thiếu hụt : Dữ liệu thiếu hụt cần được xử lý riêng biệt, không giống với độ quý hiếm 0 hay 1 chuỗi trống rỗng.
 4. Truy cập siêu tài liệu : Các người tiêu dùng được luật lệ, hoàn toàn có thể tiếp cận cấu tạo của hạ tầng tài liệu (siêu dữ liệu) bịa đặt trong số tự điển CSDL bằng phương pháp dùng nằm trong loại ngôn từ với ngôn từ truy vấn.
 5. Quy tắc về ngôn từ : Hệ CSDL cần tương hỗ tối thiểu là 1 trong những ngôn từ dùng làm tương tác với người tiêu dùng và trong số lịch trình phần mềm. Ngôn ngữ ấy cần tương hỗ việc khái niệm tài liệu, thao tác bên trên tài liệu, tính năng trấn áp tài liệu.
 6. Quy tắc về update những hiển thị : Các hiển thị hoàn toàn có thể được update thì cần được update vì chưng hệ.
 7. Hệ cần tương hỗ việc chuyển vận tăng, update và xóa để nhiều thành viên nhập một thao tác độc nhất.
 8. Sự song lập của tài liệu về mặt mũi cơ vật lý : Thay thay đổi cơ hội tàng trữ tài liệu cần ko tác động cho tới những lịch trình phần mềm.
 9. Sự song lập của tài liệu về mặt mũi logic : Thay thay đổi những bảng cần ko tác động cho tới những lịch trình phần mềm. Thí dụ thêm 1 cột nhập bảng sẽ không còn thực hiện con gián đoạn một lịch trình phần mềm nào là bại liệt đang được truy vấn một dòng sản phẩm.
 10. Sự song lập của tính vẹn tuyền. Các buộc ràng về tính chất vẹn tuyền cần được quánh mô tả song lập với những lịch trình phần mềm và được tàng trữ nhập tự điển của CSDL.
 11. Sự song lập về mặt mũi phân phối : Sự phân phối những phần của CSDL bên trên những địa điểm cần ko tác động cho tới sinh hoạt của những lịch trình phần mềm.
 12. Quy tắc không xẩy ra đánh tan : Không thể dùng những vấn đề được hiển thị nhằm đánh tan sự tin cậy hoặc những buộc ràng về tính chất vẹn tuyền.

Sau bại liệt nhập 1990, Codd thêm 1 quy tắc, gọi là quy tắc số không phải như sau:

Một hệ hạ tầng tài liệu được gọi là theo gót quy mô mối quan hệ, cần triển khai được không thiếu thốn những công dụng của quy mô mối quan hệ, mặc dù nó được tăng thêm công dụng gì cút chăng nữa.

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

Thật sự đi ra, người tao thấy rằng chưa xuất hiện HQTCSDL nào là bên trên thị ngôi trường đáp ứng đủ những quy tắc của Codd. Các quy tắc này được coi như 1 đích nhằm nhắm đến.


Các bộ phận của quy mô quan tiền hệ

Hai bộ phận cần thiết của quy mô mối quan hệ là lược thiết bị mối quan hệ và thể hiện nay mối quan hệ.

 • Lược thiết bị mối quan hệ (relation schema) cho tới tao biết thương hiệu của mối quan hệ, thương hiệu của những tính chất và loại tài liệu của những tính chất ấy, tính chất được lựa chọn thực hiện khóa chủ yếu. Thí dụ :

  Sinh_Vien ( MaSoSV : INT, HoTen : VARCHAR(40), NgaySinh : DATE, DonVi : VARCHAR(25) )

  Trong ví dụ bên trên, mối quan hệ Sinh_Vien bao gồm 4 tính chất là MaSoSV đem loại số nguyên vẹn, HoTen đem loại chuỗi với số ký tự động hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tuy nhiên không thật 40 ký tự động, NgaySinh đem loại tháng ngày, DonVi đem loại chuỗi với số ký tự động thay cho thay đổi tuy nhiên không thật 25 ký tự động. Thuộc tính MaSoSV được lựa chọn thực hiện khóa chủ yếu.

 • Thể hiện nay của mối quan hệ (relation instance) là tụ họp những cỗ, từng cỗ đại diện thay mặt cho 1 thành viên, chứa chấp một số trong những thành phần, còn được gọi là ngôi trường (field). Như vậy, thể hiện nay của mối quan hệ hoàn toàn có thể được trình diễn vì chưng một bảng đem số cột là số ngôi trường, số dòng sản phẩm là số thành viên.

Như vậy, sau khoản thời gian tiếp tục kiến tạo, hạ tầng tài liệu cút nhập sinh hoạt, lược thiết bị mối quan hệ sẽ không còn thay cho thay đổi, tuy nhiên thể hiện nay mối quan hệ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi vì như thế số thành viên hoàn toàn có thể tăng thêm hoặc giảm sút.

Ghi chú

Thuộc tính đơn (atomic) có duy nhất một ngôi trường, tuy nhiên tính chất phối kết hợp hoàn toàn có thể đem một số trong những ngôi trường. Thí dụ nếu như tao coi tính chất HoTen là tính chất phối kết hợp thì tính chất này hoàn toàn có thể bao gồm 3 ngôi trường ứng với chúng ta, thương hiệu lót, và thương hiệu.


Thuộc tính tấp tểnh danh & Khóa

Có những tính chất nhưng mà độ quý hiếm của chính nó cho tới một số trong những thành viên hoàn toàn có thể như thể nhau. Thí dụ nhập thực thể Nhan_Vien của một công ty lớn, có tương đối nhiều nhân viên cấp dưới nằm trong đơn vị chức năng (thuộc tính DonVi) Phòng Kế Hoạch, đem một số trong những nhân viên cấp dưới đem chuyên môn (thuộc tính TrinhDo) ĐH. Tuy nhiên đem những tính chất nhưng mà ko nhì thành viên nào là có mức giá trị như thể nhau, ví dụ MaSoNV. Các tính chất này được gọi là tính chất tấp tểnh danh (identifier) hoặc khóa (key)

Nếu tao chỉ việc một tính chất cũng đầy đủ nhằm phân biệt những thành viên cùng nhau thì tao gọi tính chất ấy là tính chất tấp tểnh danh đơn (hay khóa đơn). Còn nếu như tao cần thiết nhiều hơn thế một tính chất nhằm tấp tểnh danh thì tao đem tính chất tấp tểnh danh kép hoặc khóa kép (composite key). Thí dụ số chuyến cất cánh (như 1342 của Vietnam Airline là chuyến cất cánh kể từ TP Xì Gòn cút Nha Trang phát xuất khi 7:30 sáng) ko đầy đủ nhằm phân biệt những thành viên của thực thể “Chuyen_Bay”, tao cần thiết thêm 1 tính chất không giống, ví dụ tháng ngày. Khi ấy khóa bao gồm 2 tính chất là số chuyến cất cánh và tháng ngày.

Một cơ hội tổng quát tháo rộng lớn, tụ họp những tính chất dùng làm phân biệt thành viên này với thành viên không giống được gọi là siêu khóa (superkey). Mỗi thực thể đem tối thiểu là 1 trong những siêu khóa (chứa toàn bộ những tính chất của thực thể) và hoàn toàn có thể có tương đối nhiều siêu khóa.

Trong số những siêu khóa ấy, những siêu khóa nào là đem số tính chất tối thiểu được gọi là khóa dự tuyển chọn (candidate key), đôi lúc được gọi vắn tắt là khóa. Ta lựa chọn một trong số khóa dự tuyển chọn thực hiện khóa chủ yếu (primary key), những khóa dự tuyển chọn sót lại được gọi là khóa thay cho thế (alternate key).

Các tính chất ko được lựa chọn thực hiện khóa chủ yếu được gọi là những tính chất ko khóa. Một tính chất ko khóa được gọi là khóa nước ngoài (foreign key) nếu như nó được sử dụng thực hiện khóa chủ yếu nhập một thực thể không giống.

Trong một số trong những ứng dụng, nếu như tao ko lựa chọn khóa chủ yếu cho tới thực thể, thì ứng dụng tiếp tục tự động tăng vào một trong những tính chất nhằm thực hiện khóa chủ yếu nhằm thuận tiện rộng lớn cho việc sinh hoạt của hạ tầng tài liệu. Thuộc tính thêm vô ấy được gọi là khóa đại diện thay mặt (surrogate key). Đó thông thường là số trật tự của thành viên Lúc nhập vào một trong những thực thể nào là bại liệt của hạ tầng tài liệu.

Lưu ý

Trong hạ tầng tài liệu, thuật ngữ "khóa" còn được sử dụng cho tới một số trong những định nghĩa không giống, đem một số trong những chân thành và ý nghĩa không giống.

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

Trang trướcVề đầu chươngTrang sau