mạng lưới đường sắt của nước ta hiện nay được phân bố

Câu hỏi:

13/03/2022 28,624

C. triệu tập ở miền Trung.

D. triệu tập ở miền Nam.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Mạng lưới đường tàu của việt nam lúc bấy giờ được phân bổ triệu tập đa phần ở miền Bắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại hình nào là sau đây không thuộc màng lưới vấn đề liên lạc?

Câu 2:

Tuyến vận tải đường bộ đường tàu cần thiết nhất việt nam là

Xem thêm: thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sử dụng lao động nước ta do

Câu 3:

Tuyến đường đi bộ huyết quản theo phía Bắc - Nam ở việt nam lúc bấy giờ là

Câu 4:

Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu nào sau đây?

Câu 5:

Hai TP.HCM được nối cùng nhau bởi vì đường tàu là

Câu 6:

Loại hình cty nào là sau đây không phải mới nhất thành lập ở nước ta?

Câu 7:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với ngành mặt hàng ko của việt nam hiện nay nay?

Câu 8:

Ngành mặt hàng không tồn tại bước tiến bộ vô cùng thời gian nhanh vì thế vẹn toàn nhân đa phần nào là sau đây?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về giao thông vận tải đàng sông việt nam hiện nay nay?

Câu 10:

Quốc lộ 1 không đi qua quýt vùng kinh tế tài chính nào là sau đây?

Câu 11:

Loại hình viễn thông nào là tại đây nằm trong mạng phi thoại?

Xem thêm: quốc gia nào ở khu vực đông nam á không giáp biển