mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,459

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

B. đã hội nhập vô tuyến xuyên Á.

C. đi qua chuyện đa số trung tâm tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới đường ống dẫn của việt nam cải cách và phát triển gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vì chưng sông Hồng, cho biết thêm vị trí này tại đây với quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho biết thêm hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Các TP. Hồ Chí Minh ở việt nam hiện nay nay 

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho biết thêm nhà  máy sức nóng năng lượng điện này với năng suất lớn số 1 trong những xí nghiệp sản xuất sau đây? 

Câu 5:

Sản xuất cây thường niên ở việt nam hiện nay nay 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các miền bất ngờ, cho biết thêm núi này tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 7:

Vị trí việt nam ở 

Câu 8:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Xem thêm: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta đã đem đến cho sản xuất nông nghiệp

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các khối hệ thống sông, cho biết thêm sông này tại đây sụp đổ ra  Biển Đông qua chuyện cửa ngõ Tùng? 

Câu 10:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Giao thông, cho biết thêm lối số 25 trải qua địa điểm  này sau đây? 

Câu 11:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Khí hậu, cho biết thêm trong những trạm khí tượng tại đây,  trạm này với sức nóng phỏng mon XII cao nhất? 

Câu 12:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Hành chủ yếu, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 13:

Thuận lợi hầu hết về bất ngờ của việt nam nhằm cải cách và phát triển khai quật thủy sản là

Câu 14:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Dân số, cho biết thêm khu đô thị này tại đây nằm trong tỉnh Bình Phước?

Xem thêm: cách viết nào sau đây tham chiếu đứng phần tử thứ y của xâu s