MẠCH NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

     

Dưới phía trên là bài viết đoạn mạch tiếp nối và đoạn mạch tuy nhiên song hay độc nhất vô nhị do chính tay team ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Cách giải bài bác tập Định qui định Ôm đến đoạn mạch tiếp liền và tuy vậy song hay, cụ thể

A. Phương thức & Ví dụ

Định phương tiện ôm cho toàn mạch:

*

Mạch năng lượng điện mắc tiếp liền các điện trở:

Liên quan: đoạn mạch tiếp liền và đoạn mạch song song

*

Mạch điện mắc tuy nhiên song những điện trở:

*

Ví dụ 1: Hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện cụ U = 12V. Lần thứ nhất R1, R2 mắc song song, chiếc điện mạch chính Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc nối tiếp, chiếc điện vào mạch In = 2,4A. Kiếm tìm R1, R2.

Bạn đang xem: Mạch nối tiếp và song song

Hướng dẫn:

Điện trở tương tự của đoạn mạch khi:

+ :

*

+ :

*

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0

*

Ví dụ 2: đến mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, cường độ qua mạch bao gồm I = 2A. Tra cứu cường độ chiếc điện qua từng năng lượng điện trở.

Xem thêm: Uống Linh Chi Nóng Hay Mát, Uống Linh Chi Hàng Ngày Có Tốt Không

*

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

*

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ loại điện qua điện trở R1:

*

Cường độ mẫu điện qua điện trở R2, R3:

*

Ví dụ 3: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết UMN = 18V, cường độ chiếc điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

*

a) R1 ví như R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 nếu như R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ chiếc điện qua R3:

*

Cường độ mẫu điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu điện ráng giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 12 = 6V.

Điện trở của R1:

*

b) Hiệu điện cầm giữa nhì đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 2 = 16V.

Cường độ loại điện qua R1:

*

Cường độ cái điện qua R3:

*

Điện trở của R3:

*

Ví dụ 4: mang lại đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, cường độ qua mạch chính I = 3A. Tìm:

*

a) UAB.

b) Hiệu điện cố kỉnh hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bằng tụ năng lượng điện C = 2μF. Tìm năng lượng điện của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

*

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

*

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

*

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 – U3 = 2 – 3 = -1V.

d) Q = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: cho đoạn mạch như hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Tìm cường độ dòng điện qua từng năng lượng điện trở.

Xem thêm: Acnes Trị Sẹo Và Vết Thâm - Gel Mờ Vết Thâm Và Liền Sẹo Acnes Scar Care 12G

*

Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*

Cường độ dòng điện qua R1:

*

*

Cường độ dòng điện qua R2:

*

Hiệu điện cố giữa nhị đầu năng lượng điện trở R3 cùng R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ mẫu điện qua R3:

*

Cường độ cái điện qua R4:

*

Ví dụ 6:Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Lúc K mở hoặc đóng, cường độ loại điện qua R4 là như nhau. Tính R4 với hiệu điện nỗ lực hai đầu R4.

*

Hướng dẫn:

– khi K đóng, mạch năng lượng điện được vẽ như hình a; khi K mở, mạch điện được vẽ như hình b:

*
*

– lúc K đóng, ta có:

*
*

– khi K mở, ta có:

*

*
*

– tự (1) cùng (2), ta có:

*

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

*

B. Bài tập

Bài 1: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ cái điện qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 2: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB với hiệu điện vắt giữa hai đầu những điện trở.

*

Bài 3: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB cùng cường độ cái điện chạy qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 4: Hai năng lượng điện trở R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu đựng được cường độ chiếc điện buổi tối đa là 1A cùng 1,2A. Hỏi cỗ hai năng lượng điện trở chịu được cường độ về tối đa là từng nào nếu bọn chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) song song.

Bài 5: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) lúc K mở, hiệu điện thay giữa C, D là 2V. Kiếm tìm R1.

b) lúc K đóng, hiệu điện cụ giữa C, D là 1V. Kiếm tìm R4.

*

Bài 6: cho mạch điện như hình vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) mang lại R4 = 2Ω. Tính độ mạnh qua CD.

b) Tính R4 khi độ mạnh qua CD là 0.

*

Dạng 1: Cách tính điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch tuy nhiên song, mạch cầu Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch mong Trắc nghiệm Định phương tiện Ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp và tuy vậy song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế Trắc nghiệm tìm kiếm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế 50 bài tập trắc nghiệm Định lý lẽ Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R tất cả đáp án chi tiết (phần 1) 50 bài bác tập trắc nghiệm Định hiện tượng Ôm mang lại đoạn mạch chỉ gồm điện trở R gồm đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên all4kids.edu.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật dụng lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác