mạch dao động lí tưởng gồm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mạch xê dịch hoàn hảo gồm

  Bạn đang xem: mạch dao động lí tưởng gồm

  • A. một tụ năng lượng điện và một cuộn cảm thuần.           
  • B. một tụ năng lượng điện và một năng lượng điện trở thuần.
  • C. một cuộn cảm thuần và một năng lượng điện trở thuần.        
  • D. một mối cung cấp năng lượng điện và một tụ năng lượng điện.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 140616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Xem thêm: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội học phí

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: vùng đất của quốc gia bao gồm

CÂU HỎI KHÁC

 • Mạch xê dịch hoàn hảo gồm
 • Mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được hoạt động và sinh hoạt. Điện tích của một bạn dạng tụ điện
 • Trong mạch xê dịch LC lí tưởng đang xuất hiện xê dịch năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một bạn dạng tụ năng lượng điện và Cđdđ qua chuyện cuộ
 • Trong một mạch xê dịch LC bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thay cho thay đổi đư
 • Mạch xê dịch năng lượng điện kể từ điều tiết LC sở hữu chu kỳ
 • Một cuộn thừng cảm thuần có tính tự động cảm L giắt tiếp nối nhau với cùng một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C trở thành một mạch xê dịch
 • Trong xê dịch năng lượng điện kể từ và xê dịch cơ học tập, cặp đại lượng cơ - năng lượng điện này tại đây sở hữu vai trò không tương đ�
 • Trong thực tiễn, những mạch xê dịch LC đều tắt dần dần. vì sao là do
 • Trong một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ ko lí tưởng, đại lượng hoàn toàn có thể coi như ko đổi
 • Để xê dịch năng lượng điện kể từ của mạch xê dịch LC không trở nên tắt dần dần, người tớ thông thường sử dụng phương án này sau đây?
 • Dao động năng lượng điện kể từ tự tại nhập mạch xê dịch LC được tạo hình là vì hiện tại tượng
 • Trong mạch xê dịch, loại năng lượng điện nhập mạch sở hữu Điểm lưu ý này sau đây?Tần số rất rộng lớn.
 • Dòng năng lượng điện dịch
 • Trong không khí thân thuộc nhì bạn dạng tụ của mạch xê dịch LC đang được hoạt động và sinh hoạt. Điều này tại đây là đúng:
 • Trong những câu tại đây, câu nào sai? Chỉ sở hữu năng lượng điện ngôi trường tĩnh mới mẻ tính năng lực điện
 • Khi nói tới năng lượng điện kể từ ngôi trường, tuyên bố này tại đây là sai?
 • Trong mạch xê dịch LC lí tưởng đang xuất hiện xê dịch năng lượng điện kể từ tự tại, Cđdđ nhập mạch và hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì bạn dạng t�
 •  Mạch xê dịch năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L, xê dịch tự tại với tần số góc 
 • Chu kỳ xê dịch năng lượng điện kể từ tự tại nhập mạch xê dịch LC được xác lập bởi 
 • Trong mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC, nếu như năng lượng điện cực to bên trên tụ năng lượng điện là Qo và Cđdđ cực to nhập mạch là Io&
 • Một mạch xê dịch bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L và một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thực hiện
 • Một mạch xê dịch LC sở hữu năng lượng điện trở thuần vày ko.
 • Một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 
 • Mạch xê dịch năng lượng điện kể từ điều tiết bao gồm cuộn cảm L và tụ điện
 • Tần số xê dịch của mạch LC tăng gấp rất nhiều lần khi
 • Muốn tăng tần số xê dịch riêng rẽ mạch LC lên lv 4 chuyến Khi không thay đổi C thì tớ cần tách phỏng tự động cảm L xuống
 • Một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC bao gồm cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện có
 • Một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6 H.
 • Một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC, sở hữu năng lượng điện trở thuần ko xứng đáng kể
 • Trong mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện vươn lên là thiên với chu kỳ luân hồi T.
 • Nhận xét này tại đây tương quan cho tới tích điện năng lượng điện kể từ của mạch xê dịch là đúng? Điện tích trong
 • Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch xê dịch lí tưởng thay đổi với tần số f
 • Mạch xê dịch lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C đang được thực hiện
 • Một mạch xê dịch bao gồm một cuộn thừng có tính tự động cảm L = 5 (mH) và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 50 ( µF).
 • Trong mạch xê dịch hoàn hảo, tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 5 (µF ), năng lượng điện của tụ có mức giá trị cực to là C.
 • Mạch xê dịch lí tưởng LC bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 25 (nF) và cuộn thừng có tính tụ cảm L.
 •  Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 8 (nF) được hấp thụ năng lượng điện cho tới năng lượng điện áp U0=6V rồi giắt với cùng một cuộn cảm sở hữu L = 2 mH.
 • Một mạch xê dịch LC bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 10 (pF) và cuộn thừng thuần cảm sở hữu thông số tự động cảm L = 10,13 (mH).
 • Cho 1 mạch xê dịch bao gồm tụ năng lượng điện C = 5 (µF ) và cuộn thừng thuần cảm kháng sở hữu L = 50 (mH).
 • Trong mạch LC lí tưởng mang đến tần số góc (omega = {2.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA