lý luận nào dưới đây được hội việt nam cách mạng thanh niên truyền bá về việt nam

Câu hỏi:

Bạn đang xem: lý luận nào dưới đây được hội việt nam cách mạng thanh niên truyền bá về việt nam

Lý luận này tại đây đang được cán cỗ của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên quảng bá vô Việt Nam?

A. Lý luận giải hòa dân tộc

B. Lý luận cách mệnh vô sản

C. Lý luận Mác – Lênin

D. Lý luận đấu giành giai cấp

Đáp án trúng A.

Lý luận đang được cán cỗ của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên quảng bá vô nước ta là Lý luận giải hòa dân tộc bản địa, sau khi tới Quảng Châu Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc vẫn banh lớp huấn luyện và đào tạo, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ, phần rộng lớn số học tập viên cơ sau thời điểm học tập kết thúc lại kín đáo về nước quảng bá lý luận giải hòa dân tộc bản địa và tổ chức triển khai dân chúng.

Giải mến việc lựa chọn đáp án thực sự A do:

Xem thêm: the last person the room

– Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc mò mẫm đi ra con phố cứu giúp nước mang đến dân tộc bản địa nước ta, này đó là con phố cách mệnh vô sản.

– Suốt trong thời gian tiếp sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã: Viết báo, banh lớp huấn luyện và đào tạo, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ, xây dựng Hội nước ta Cách mạng thanh niên nhằm quảng bá lí luận giải hòa dân tộc bản địa vô nội địa.

– Thông qua loa những sinh hoạt này vẫn tạo nên hạ tầng vững chãi, chuẩn bị lí luận cho việc tạo hình trào lưu dân tộc bản địa theo gót khuynh phía vô sản (đặc biệt là trào lưu công nhân), mặt khác sẵn sàng về tư tưởng chủ yếu trị cho việc xây dựng Đảng trong tương lai.

Lý luận giải hòa dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc trong trong thời gian đôi mươi của thế kỉ XX là vũ trang tư tưởng của trào lưu dân tộc bản địa theo gót khuynh phía vô sản.

Lý luận giải hòa dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc được quảng bá vô Việt phái nam trong mỗi năm 1921-1929 sở hữu điểm khác lạ là gắn song lập dân tộc bản địa và căn nhà nghĩa xã hội đối với căn nhà trương cứu giúp nước của những sĩ phu đầu thế kỉ XX.

Những phát minh lý luận của Sài Gòn về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc bản địa phản ánh nguyện vọng được sinh sống vô song lập, tự tại và công bình, đồng đẳng của không những dân tộc bản địa nước ta tuy nhiên còn là một ý chí, nguyện vọng của từng dân tộc bản địa bị áp bức, tách lột bên trên trái đất.

Báo Thanh niên và kiệt tác Đường Kách Mệnh vẫn chuẩn bị lí luận cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa được cán cỗ của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên nhằm tuyên truyền cho tới giai cấp cho người công nhân và những đẳng cấp dân chúng.

Xem thêm: thành phần cơ sở tạo nên cơ sở dữ liệu là