loại than nào sau đây không có trong tự nhiên

Câu hỏi:

26/02/2020 25,983

Bạn đang xem: loại than nào sau đây không có trong tự nhiên

D. Than ly.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng với hóa học này tại đây minh chứng FeO là oxit bazơ?

A. H2.

B. HCl.

C. HNO3.

D. H2SO4 quánh.

Câu 2:

Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì chiếm được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là

A. 18,9.

B. 19,8.

C. 9,9.

D. 37,8.

Câu 3:

Cho những polime: policaproamit, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–ađipamit), poliacrilonitrin, poli(butađien-acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng để làm tơ, sợi là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

Xem thêm: đô thị hóa nước ta có sức hút với đầu tư chủ yếu do

D. 4.

Câu 4:

Hòa tan không còn m gam lếu láo ăn ý bao gồm x mol FeO, x mol Fe2O3 và hắn mol Fe3O4 vì như thế hỗn hợp HNO3 quánh lạnh lẽo, chiếm được 6,72 lít NO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 46,4.

B. 48,0.

C. 35,7.

D. 69,6.

Câu 5:

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko màu sắc, hương thơm trứng thối. Chất X là

A. Na2S.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 6:

Cho 0,54 gam Al nhập 40 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp HCl 0,5M nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa. Để chiếm được kết tủa lớn số 1 thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M nên dùng là

A. 110 ml.

B. 40 ml.

C. 70 ml.

D. 80 ml.