loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta

Câu hỏi:

04/03/2022 29,976

Bạn đang xem: loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta

A. khu đất xám bạc mầu. 

B. khu đất mùn thô.

C. khu đất phù rơi. 

D. khu đất feralit.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Hai nhóm đất có diện tích lớn số 1 VN là đất phù rơi và đất feralit. Trong đó đất phù rơi có diện tích khoảng 3 triệu ha, đất feralit có diện tích trên 16 triệu ha. => Loại khu đất cướp diện tích S lớn số 1 VN là 16 triệu ha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là bộc lộ của vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc ở nước ta?

Câu 2:

Quá trình chủ yếu nhập sự tạo hình và chuyển đổi địa hình vùng ven bờ biển VN là

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 kết thúc đã

Câu 3:

Hệ trái ngược của quy trình xâm thực mạnh ở điểm cồn núi VN là quá trình

Câu 4:

Sông ngòi VN đem cơ chế nước theo đuổi mùa là do

Câu 5:

Nước tớ có tầm khoảng từng nào dòng sông nhiều năm bên trên 10km?

Câu 6:

Đất feralit ở VN thông thường bị chua vì thế nguyên vẹn nhân đa số này sau đây?

Câu 7:

Đất feralit ở VN đem red color vàng đa số do

Câu 8:

Nơi đem sự bào ngót, cọ trôi khu đất đai vượt trội nhất là

Câu 9:

Nhịp điệu dòng sản phẩm chảy của sông ngòi VN theo đuổi sát

Câu 10:

Hệ sinh thái xanh rừng nguyên vẹn sinh đặc thù mang đến nhiệt độ lạnh lẽo độ ẩm của VN là

Câu 11:

Quá trình chủ yếu nhập sự tạo hình và chuyển đổi địa hình lúc này của VN là

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu