loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ phạn

Câu hỏi:

24/09/2022 7,119

Bạn đang xem: loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ phạn

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ giáp cốt.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Chữ Chăm cổ được tạo nên bên trên hạ tầng chữ Phạn. (SGK - Trang 83)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai đoạn kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV được xem như là thời kì

Câu 2:

Nội dung nào là tại đây phản ánh trúng về tín ngưỡng phiên bản địa của dân cư Đông Nam Á?

Câu 3:

Hồi giáo được gia nhập vô Khu vực Đông Nam Á trải qua con phố nào?

Câu 4:

Tháp Thạt Luổng (Lào) là dự án công trình phong cách thiết kế Chịu tác động của tôn giáo nào?

Câu 5:

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

Cư dân những nước Khu vực Đông Nam Á tiêu thụ chữ ghi chép cổ đè Độ, Trung Quốc và tạo nên trở thành chữ ghi chép của tôi nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Câu 6:

Nghệ thuật chạm trổ ở Khu vực Đông Nam Á thời cổ - trung đại Chịu tác động rõ ràng của những vương quốc nào?

Câu 7:

Ăng-co Vát là dự án công trình phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của vương quốc nào?

Câu 8:

Tín ngưỡng nào là tại đây không cần là tín ngưỡng phiên bản địa của dân cư Đông Nam Á?

Câu 9:

Trong tiến độ kể từ thế kỉ XVI cho tới thế kỉ XIX, nhân tố nào là tại đây tiếp tục dẫn cho tới sự suy sụp của những quốc gia vô điểm Đông Nam Á?

Câu 10:

Loại chữ ghi chép nào là tại đây được tạo nên bên trên hạ tầng chữ Hán?

Câu 11:

Giai đoạn tạo hình và những bước đầu cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á tồn bên trên trong tầm thời hạn nào?

Câu 12:

Riêm Kê là kiệt tác văn học tập phổ biến của vương quốc nào là sau đây?

Câu 13:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh trúng tình hình tôn giáo ở Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại?

Câu 14:

Phật giáo được gia nhập vô Khu vực Đông Nam Á kể từ những vương quốc nào?

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh