loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở tây nguyên

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Việt Châu


Loại cây này tại đây không cần là trình độ chuyên môn hóa phát hành nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Chủ đề liên quan

Chăn nuôi heo của việt nam triệu tập đa số ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng tự sông Hồng, Đồng tự sông Cửu Long.

Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành ngành trồng trọt ở việt nam, loại cây cối lúc lắc tỉ trọng tối đa là

Vùng với trung bình thực phẩm đầu người tối đa toàn nước là

B

Đồng tự sông Cửu Long.

Vùng với năng suất lúa tối đa ở việt nam là

C

Đồng tự sông Cửu Long.

Cây công nghiệp nhiều năm của việt nam đa số là

A

cà phê, cao su đặc, hồ nước chi phí, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su đặc, hồ nước chi phí, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su đặc, hồ nước chi phí, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su đặc, hồ nước chi phí, điều, dung dịch lá.

Các cây lâu năm thường niên ở việt nam đa số là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi phí, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Phát biểu này tại đây không đích với ngành chăn nuôi của việt nam hiện nay nay?

A

Tỉ trọng vô độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến thủ mạnh lên phát hành sản phẩm hoá.

C

Sản phẩm ko qua quýt giết thịt thịt lúc lắc tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Hiệu trái ngược chăn nuôi tiếp tục đạt được tại mức phỏng cao và ổn định toan.

Vùng này với con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Cây ăn trái ngược, cây dung dịch, cây lâu năm cận sức nóng và ôn đới là thành phầm trình độ chuyên môn hóa của vùng

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Loại cây lâu năm được trồng đa số bên trên khu đất tía dan và khu đất xám mất màu bên trên phù rơi cổ của việt nam là

Ngành chăn nuôi lúc lắc tỉ trọng còn thấp vô cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp việt nam, đa số là do

A

nhu cầu thị ngôi trường còn thấp và dịch chuyển.

B

các ĐK cải tiến và phát triển còn nhiều giới hạn.

C

hiệu trái ngược ko thiệt cao và không yên.

D

sản phẩm ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi.

Khó khăn lớn số 1 trong những việc cải tiến và phát triển cây lâu năm ở việt nam lúc bấy giờ là

A

trình phỏng làm việc ko đáp ứng nhu cầu đòi hỏi.

C

khả năng thú vị nguồn chi phí góp vốn đầu tư thấp.

D

thị ngôi trường hấp phụ có không ít dịch chuyển.

Lý do đa số thực hiện tác động cho tới unique thành phầm cây lâu năm ở việt nam lúc bấy giờ là

A

phương thức phát hành còn lỗi thời.

B

sử dụng vật tư vô phát hành còn không nhiều.

C

giống cây lâu năm unique thấp.

D

cơ sở chế đổi thay vật liệu còn giới hạn.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất vô việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tớ hiện nay?

A

Thị trường hấp phụ có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng thường xuyên canh ko ổn định.

Chăn nuôi heo cải tiến và phát triển mạnh ở Đồng tự sông Hồng tự vẹn toàn nhân đa số này sau đây?

A

Cơ sở thực phẩm đáp ứng và thị ngôi trường rộng lớn.

B

Lao động đầy đủ và tay nghề cao.

C

Vị trí địa lí, ĐK đương nhiên tiện lợi.

D

Cơ sở hạ tầng, vật hóa học kinh nghiệm tiến bộ.

Lý do đa số này tại đây thực hiện cho tới chăn nuôi lúc lắc tỉ trọng nhỏ vô cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành ngành nông nghiệp của những nước đang được trị triển?

A

cơ sở vật hóa học kinh nghiệm lỗi thời.

B

cơ sở thực phẩm ko đáp ứng.

C

trình phỏng làm việc quá thấp.

D

con như là cho tới năng suất thấp.

Lý do đa số này tại đây thực hiện cho tới chăn nuôi heo và gia thay cho triệu tập nhiều ở những đồng tự rộng lớn ở nước ta?

A

Cơ sở thực phẩm được đáp ứng đảm bảo chất lượng.

B

Có nhiều mặt phẳng nhằm triệu tập chuồng trại.

C

Có nhiều hạ tầng công nghiệp chế đổi thay thịt.

D

Nhu cầu thịt, trứng của những người dân rộng lớn.

Nhân tố cần thiết nhất nhằm đáp ứng cho việc cải tiến và phát triển ổn định toan của cây lâu năm ở việt nam là

A

điều khiếu nại đương nhiên tiện lợi.

B

thị ngôi trường hấp phụ ổn định toan.

C

nguồn làm việc tay nghề cao.

D

cơ sở chế đổi thay thành phầm cải tiến và phát triển.

Khó khăn đa số thực hiện giới hạn việc cải tiến và phát triển chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A

cơ sở thực phẩm đáp ứng cho tới chăn nuôi còn vô cùng giới hạn.

B

dịch dịch sợ hãi gia súc vẫn rình rập đe dọa tràn ngập bên trên diện rộng lớn.

C

trình phỏng còn thấp, công nghiệp chế đổi thay ko cải tiến và phát triển.

D

công tác vận fake thành phầm chăn nuôi cho tới vùng hấp phụ.

Nhân tố cần thiết nhất tác dụng cho tới tính ổn định toan của diện tích S cây lâu năm ở việt nam là

A

mạng lưới hạ tầng chế đổi thay.