LỆNH THU NHỎ ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD

     

Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện điều chỉnh tỉ trọng đối tượng chúng ta có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với những cách áp dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để thực hiện lệnh bạn thao tác làm việc theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ