kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

Câu hỏi:

30/09/2022 11,991

Bạn đang xem: kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

A. bên trên NST thông thường của tế bào

B. bên trên NST nam nữ vô tế bào

C. bên trên NST của tế bào sinh dưỡng

D. vô tế bào của khung hình loại vật.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về định nghĩa, loại hình là:

A. tự loại ren qui quyết định, ko Chịu đựng tác động của những nhân tố khác

B. sự thể hiện rời khỏi bên phía ngoài của loại gen

C. tổng hợp toàn cỗ những tính trạng và đặc điểm của cơ thể

D. sản phẩm của sự việc hiệu quả hỗ tương thân thích loại ren và môi trường

Câu 2:

Giống thuần chủng là như là có

A. loại hình ở mới con cái trọn vẹn như là tía mẹ

B. đặc điểm DT như nhau và ổn định quyết định qua loa những thế hệ

C. đặc điểm DT như nhau tuy nhiên tạm thời qua loa những thế hệ

D. loại hình ở mới sau trọn vẹn như là tía hoặc như là mẹ

Câu 3:

Trong những thử nghiệm của Menđen, Lúc lai phụ huynh thuần chủng không giống nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận biết ở mới loại hai:

A. với sự phân ly theo dõi tỉ trọng 3 trội: 1 lặn

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi

B. với sự phân ly theo dõi tỉ trọng 1 trội: 1 lặn

C. đều sở hữu loại hình không giống tía mẹ

D. đều sở hữu loại hình như là tía mẹ

Câu 4:

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Người ông chồng tóc xoăn với tía, u đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người phu nhân tóc xoăn với tía tóc xoăn, u và em trai tóc trực tiếp. Tính theo dõi lí thuyết thì phần trăm cặp phu nhân ông chồng này sinh được một gái tóc xoăn là:

A. 5/12

B. 3/8

C. 1/4

D. 3/4

Câu 5:

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Một người con trai tóc xoăn lấy phu nhân cũng tóc xoăn, sinh đợt loại nhất được một trai tóc xoăn và đợt loại nhị được một gái tóc trực tiếp. Xác suất chúng ta sinh được 2 người con cái nêu bên trên là:

A. 3/16

B. 3/64

C. 3/32

D. 1/4

Câu 6:

Đặc điểm Alen là gì?

A. Là những tình trạng không giống nhau của và một gen

B. Là tình trạng thể hiện của gen

C. Là những ren khác lạ vô trình tự động những nuclêôtit

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. Là những ren được đột biến tự đột biến