kiểu dữ liệu nào sau đây chỉ nhận giá trị đúng hoặc sai

Câu hỏi:

07/07/2020 13,944

Bạn đang xem: kiểu dữ liệu nào sau đây chỉ nhận giá trị đúng hoặc sai

B. Var X : boolean;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, kể từ khóa PROGRAM người sử dụng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo thương hiệu chương trình

C. Khai báo thư viện

D. Khai báo hằng

Câu 2:

Giá trị này bên dưới đấy là hằng xâu:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. 1.5

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Để khai báo trở nên a là loại nguyên vẹn, tớ chọn lựa cách khai báo:

A. var a : boolean;

B. var a : real;

C. var a : byte;

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng

D. var a : char;

Câu 4:

Trong những màn biểu diễn sau đây, màn biểu diễn này ko cần là kể từ khóa nhập Pascal?

A. end

B. begin

C. sqrt

D. program

Câu 5:

Biến X rất có thể nhận những độ quý hiếm là: true hoặc false và trở nên Y rất có thể nhận những độ quý hiếm là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo này trong những khai báo sau đấy là trúng và không nhiều tốn dung tích bộ lưu trữ nhất?

A. Var X: boolean; Y: longint;

B. Var X: boolean; Y: integer;

C. Var X: boolean; Y: real;

D. Var X: boolean; Y: byte;

Câu 6:

Trong những loại tài liệu sau, loại này không nhiều tốn bộ lưu trữ nhất:

A. Byte

B. Real

C. Integer

D. Longint

TÀI LIỆU VIP VIETJACK