Kiểm tra chương 3 đại số 9

     

Bài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình : (2x + 0.y = 4.)

Bài 2: xác định một phương trình hàng đầu hai ẩn số, biết nhì nghiệm là (( 3; 5)) với (( 0; −2)).

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 3 đại số 9

hai điểm (( 3; 5)) với (( 0; −2)).

Điểm ((0; −2)) nằm trong (d) (=> n = −2.) lúc đó : (y = mx – 2.)

Điểm (( 3; 5)) thuộc (d) => (m = 7 over 3)

Vậy : (y = 7 over 3x - 2 Leftrightarrow 7x - 3y - 6 = 0.)


Bài 1: mang đến hai phương trình : (x + y = 2) cùng (x - 2y = - 1.) tìm một cặp số ( x; y) là nghiệm bình thường của nhị phương trình.

Bài 2: xác minh hệ số góc cùng tung độ gốc của đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình

(3x -2y = 6.)

Bài 3: tìm kiếm m để cặp số (( 1; 2)) là nghiệm của phương trình :

(2x + my = m + 1.) Viết bí quyết nghiệm tổng quát của phương trình cùng với m vừa tìm được.


Bài 1: search k nhằm hệ phương trình sau tất cả nghiệm tuyệt nhất : (left{ matrix kx + y = 1 hfill cr - x + y = 1. hfill cr ight.)

Bài 2: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix 2x + 5y = - 13 hfill cr - 5x + 6y = - 23 hfill cr ight.)

b)(left{ matrix x + 2y = 4 hfill cr y - 3x = 7. hfill cr ight.)

Bài 3: tìm kiếm m để hai tuyến đường thẳng ( d1) : (3x + my = 3) với ( d2) : (mx + 3y = 3).

song tuy nhiên với nhau.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Danh Bạ Trên Google, Xuất, Sao Lưu Hoặc Khôi Phục Danh Bạ

Bài 4: Hai người cùng làm việc trong 15 giờ đồng hồ thì được (1 over 6) công việc. Nếu như người trước tiên làm 1 mình trong 12 giờ; tín đồ thứ hai làm cho trong đôi mươi giờ thì cả hai làm cho được (1 over 5) công việc. Hỏi mọi người làm riêng biệt thì trong bao lâu sẽ làm cho xong.


Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số chín

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix 2x + 3y = 4 hfill cr x + 2y = 5 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 2x - y = - 4 hfill cr 6x + y = 7. hfill cr ight.)

Bài 2: kiếm tìm a nhằm hệ sau gồm nghiệm tuyệt nhất : (left{ matrix ax + y = a hfill cr x + ay = 1. hfill cr ight.)

Bài 3: nhị hệ phương trình sau có tương đương với nhau ko ?

(left{ matrix 2x + y = 1 hfill cr 2x + y = 2 hfill cr ight.) cùng (left{ matrix x - y = 3 hfill cr x - y = 1. hfill cr ight.)

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là (140m). Cha lần chiều rộng to hơn chiều nhiều năm là (10m.) Tính chiều dài và chiều rộng của miếng vườn.


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số cửu

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix x + y = - sqrt 3 hfill cr x - sqrt 3 y = 1 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 3x - 2y = - 13 hfill cr 2x + 5y = 4. hfill cr ight.)

Bài 2: tra cứu (a, b) để đường thẳng (d): (y = ax + b) trải qua hai điểm (A(2; − 3)) cùng (B(− 1; 4).)

Bài 3: tìm kiếm m nhằm hệ sau vô nghiệm : (left{ matrix x + my = 1,,,,,,,left( 1 ight) hfill cr mx + y = 2m,,left( 2 ight) hfill cr ight.)

Bài 4: Tổng hai số bởi 30. Hai lần số này nhỏ hơn bốn lần số tê là 12. Tìm hai số đó.


Xem lời giải


Đề kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số cửu

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix sqrt 2 x - sqrt 3 y = - 1 hfill cr left( 1 + sqrt 3 ight)x - sqrt 2 y = sqrt 2 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 4x - 3y = - 10 hfill cr x over 2 + 5y over 4 = 2. hfill cr ight.)

Bài 2: search m nhằm hệ phương trình : (left{ matrix 2x - 3 = 0 hfill cr ax + left( a - 1 ight)y = 3 over 2 hfill cr ight.) gồm nghiệm duy nhất.

Bài 3: Hai fan cùng làm cho một các bước trong 7 giờ đồng hồ 12 phút thì xong. Ví như người đầu tiên làm trong 6 giờ, người thứ hai có tác dụng trong 3h thì cả hai bạn làm được (2 over 3) công việc. Hỏi nếu mọi cá nhân làm một mình thì vào bao lâu đã xong.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Đặt In Hóa Đơn Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Gtgt Đặt In, Tự In


Xem lời giải


Đề kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số cửu

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix sqrt 3 x - left( 1 + sqrt 2 ight)y = - sqrt 3 hfill cr left( 1 + sqrt 3 ight)x - left( 1 + sqrt 2 ight)y = sqrt 2 - sqrt 3 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 3x - 5y = - 7 hfill cr 2x + 3y = 8. hfill cr ight.)

Bài 2: kiếm tìm m, n nhằm hai hệ phương trình sau tương tự :

(left{ matrix x - 3y = - 1 hfill cr 2x + 3y = 7 hfill cr ight.) cùng (left{ matrix 2mx + 5y = 1 hfill cr - 2x + ny = 4. hfill cr ight.)

Bài 3: tìm m để hệ sau bao gồm vô số nghiệm : (left{ matrix mx - y = 1 hfill cr - x + y = - m. hfill cr ight.)

Bài 4: Một ô tô đi trên quãng con đường AB với gia tốc (50;km/h) rồi liên tiếp đi từ bỏ B mang đến C gia tốc (45;km/h). Biết rằng quãng đường từ A mang lại C là (165;km/h) và thời hạn đi từ A cho B không nhiều hơn thời gian đi từ B và C là (1 over 2) giờ. Tính thời hạn ô tô đi trên nhị quãng đường AB và BC.


Xem lời giải


Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe và human stupidity; and I"m not sure about the universe.”


bài học liên quan
Bạn sẽ học lớp?
Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1