khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Bạn đang xem: khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Ý nào là ko đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích nhất là :

  Xem thêm: đông nam bộ không tiếp giáp với

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia vô quy trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia vô quy trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN biểu diễn ra

 • Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

  Xem thêm: lục địa australia có khí hậu như thế nào