khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

Câu hỏi:

17/11/2019 18,200

Bạn đang xem: khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

C. glixerol.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Khi thủy phân ngẫu nhiên hóa học bự nào thì cũng chiếm được gilxerol

(RCOO)3C3H5 (chất béo) + 3NaOH t° 3RCOONa + C3H5(OH)3 (glixerol)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất cơ học X mạch hở, đem công thức phân tử C4H6O4, ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc. Cho a mol X phản xạ với hỗn hợp KOH dư, chiếm được ancol Y và m gam một muối bột. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m theo lần lượt là:

A. 0,1 và 13,4.

B. 0,2 và 12,8.

C. 0,1 và 16,8.

D. 0,1 và 16,6

Câu 2:

Xà chống hóa C2H5COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH đun rét mướt, chiếm được muối bột đem công thức là

A. C2H5ONa

B. HCOONa.

C. C6H5COONa.

D. C2H5COONa.

Câu 3:

Cho 19,1 gam lếu ăn ý CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 tính năng vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 17,9.

Xem thêm: phân tích bài chiều tối

B. 16,6.

C. 9,2.

D. 19,4.

Câu 4:

Xà chống hóa trọn vẹn 44,2 gam hóa học bự X bởi vì lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol và 45,6 gam muối bột. Khối lượng NaOH tiếp tục nhập cuộc phản xạ là

A. 6,0 gam.

B. 1,4 gam.

C. 9,6 gam.

D. 2,0 gam.

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 bởi vì một lượng hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.4,8

B. 3,2.

C. 5,2.

D. 3,4.

Câu 6:

Este X đem công thức phân tử C2H4O2. Đun rét mướt 18,0 gam X vô hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là:

A. 24,6.

B. trăng tròn,4.

C. 16,4.

Xem thêm: học phí đại học đại nam

D. 30,2.