KHI NHỎ TỪ TỪ ĐẾN DƯ DUNG DỊCH NAOH VÀO DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM A MOL HCL VÀ B MOL ALCL3

     

Hợp hóa học thơm A tất cả công thức phân tử C8H8O2 khi xà chống hóa chiếm được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo tương xứng của A


Một hỗn hợp X bao gồm Al cùng với Fe3O4. Đun nóng tất cả hổn hợp cho làm phản ứng trọn vẹn trong môi trường không có không khí thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng với dung dịch NaOH dư xuất hiện 6,72 lit khí H2. Khi mang đến Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được 26,88 lít khí H2. Thể tích HNO3 10% (D =1,2 g/ml) bắt buộc để kết hợp vừa hết tất cả hổn hợp X là (biết sản phẩm khử độc nhất vô nhị là NO, những thể tích thoát ra số đông ở đktc)


Cho sơ đồ các phản ứng sau:

X + NaOH (dư) → Y + Z + H2O.

Bạn đang xem: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch naoh vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol hcl và b mol alcl3

Y + HCl (dư ) → T + NaCl.

Z + CuO CH2O + Cu + H2O.

Biết Y là muối Na của axit glutamic. Bí quyết phân tử của X cùng T lần lượt là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) mang lại dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(2) đến FeS vào hỗn hợp HCl.

Xem thêm: Top 10 Máy Đo Huyết Áp Nào Tốt Nhất Hiện Nay By Nhà Thuốc Phương Chính

(3) mang đến Si vào dung dịch NaOH đặc.

(4) mang lại CuS vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

(5) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp).

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm tất cả khí thoát ra là


Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch cất 0,3 mol Fe(NO3)3. Thanh lọc kết tủa, lấy nung đến khối lượng không đổi thì cân nặng chất rắn thu được là


Hai hợp hóa học hữu cơ X, Y bao gồm cùng phương pháp phân tử C3H6O2. Cả X Y đều tính năng với Na; X chức năng được cùng với NaHCO3, Y có chức năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc. Bí quyết của X với Y lần lượt là


Thủy phân trọn vẹn đisaccarit A thu được nhị monosaccarit X với Y. Hiđro hóa X hoặc Y số đông thu được hóa học hữu cơ Z. AZ theo lần lượt là


Có 4 ống nghiệm đựng Cu(OH)2. Thêm vào những ống nghiệm lượng dư của 4 hỗn hợp etan-1,2-điol, propan-1,3-điol, propan-1,2-điol,propan-1,2,3-triol. Hiện tại tượng xảy ra như hình sau:

*

*

Dung dịch cho vào ống nghiệm 4 là


Điện phân 200 ml hỗn hợp M(NO3)n bằng điện cực trơ cho đến lúc catot ban đầu có khí thoát ra thì chấm dứt điện phân. Để trung hoà hỗn hợp sau điện phân, cần dùng 250 ml hỗn hợp NaOH 0,8M. Phương diện khác, trường hợp ngâm một thanh Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch M(NO3)n lúc phản ứng hoàn thành thấy trọng lượng thanh Zn tăng lên 30,2% đối với ban đầu. Bí quyết của M(NO3)n là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(2) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Chương 2 Đại Số 11 Violet Mới Nhất 2021, Toán Hình 11 Chương 2 Bài 2 Violet

(3) Sục các thành phần hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(4) cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(5) cho FeO vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng.

(6) cho Fe3O4 vào hỗn hợp HCl.

Số xem sét có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là


Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa keo dán giấy trắng rã trong hỗn hợp NaOH dư. Hóa học X


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam