khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 90,443

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua loa địa điểm cân nặng bằng 

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn tỉ trọng với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về ứng dụng lên vật có mức giá trị cực lớn Lúc vật qua loa địa điểm cân nặng bằng

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xê dịch điều hoà

Cách giải:

Khi một vật xê dịch điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua loa địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn nhập khi nào là nếu như phương trình xê dịch điều tiết với dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua loa địa điểm cân đối theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm với li phỏng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm với li phỏng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua loa địa điểm cân đối theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời khắc t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết với biên phỏng 5 centimet và vận tốc cực lớn là 10 cm/s. Chu kì xê dịch của vật nhỏ là: 

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 4:

Một hóa học điểm xê dịch theo dõi phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời khắc t = 1/12 s là

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chu kì xê dịch T = 2s bên trên điểm với g = 10 m/s2. Biên phỏng góc của xê dịch là 60. Vận tốc của con cái nhấp lên xuống bên trên địa điểm với li phỏng góc 30 có kích thước là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết với biên phỏng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc phỏng cực lớn của hóa học điểm là 

A. trăng tròn cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

Xem thêm: the telephone by alexander graham bell

D. 40 cm/s.