khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Đề bài

Tại sao nói: Khí hậu vừa phải tác động thẳng vừa phải tác động con gián tiếp cho tới sự tạo hình đất? Cho ví dụ.

Bạn đang xem: khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kỹ năng những yếu tố tạo hình khu đất - Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem thêm: tả cảnh sinh hoạt lớp 6

Lời giải chi tiết

Khí hậu vừa phải tác động thẳng vừa phải tác động con gián tiếp cho tới sư tạo hình khu đất vì:

Xem thêm: yêu thương con người là gì

- Các nhân tố nhiệt độ tác động thẳng tới việc tạo hình khu đất là sức nóng và độ ẩm. Ví dụ: Điều khiếu nại sức nóng độ ẩm thực hiện mang đến đá gốc bị phá huỷ huỷ trở thành những thành phầm phong hóa, rồi nối tiếp bị phong hóa trở thành khu đất.

- Khí hậu tác động con gián tiếp tới việc trở thành tạo nên khu đất trải qua lớp phủ thực vật. Thực vật phát triển đảm bảo chất lượng tiếp tục giới hạn xói ngót khu đất, đôi khi hỗ trợ mang đến khu đất nhiều hóa học cơ học.

Loigiaihay.com