if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.
→ She said __________________________________________________________.

Đáp án

Bạn đang xem: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

Kiến thức về câu trần thuật
- Câu trần thuật với câu ĐK loại 1 nên tao cần lùi thì của câu. Ta cần thay đổi những đại kể từ và trạng kể từ chỉ thời hạn sao cho tới phù phù hợp với câu gốc.
Đáp án: She said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends.
Tạm dịch: Cô ấy rằng nếu như không khí chất lượng tốt cô ấy tiếp tục lên đường dã nước ngoài với đồng minh.

Gumball Waterson She said if weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 04/08/2022

Đường Yến Nhi she said the weather was fine
she would go on a picnic with her fr

. 16/07/2022

Thùy Linhh She said if the weather was fine she would go on picnic with her
friends

. 16/07/2022

Tâm She said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

Nguyễn Thị Quỳnh Chi she said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022

Minh Nguyễn She said id the weather was fine,she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022

Quoctuan Tran She said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

Trúc Linh She said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022

Ngô Thanh she said if the weather was fine,
she would go on picnic with her friends

. 15/07/2022

Phuong Anh Lê She said if the weather was fine she would go on a picnic with her friends

. 15/07/2022