i am terribly sorry i thought you were a friend of anna’s

Câu hỏi:

14/06/2022 1,926

Bạn đang xem: i am terribly sorry i thought you were a friend of anna’s

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

 I took you for a friend of Anna’s, I am sorry.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You sent má a present. Thank you very much for it.

      _________________________________________________________________

Câu 2:

A number of suggestions were made at the meeting, but most of them were not very practical.

      _________________________________________________________________

Câu 3:

I was looking for a book this morning. I’ve found it now.

Xem thêm: vì sao các trung tâm công nghiệp của trung quốc tập trung chủ yếu ở miền đông

      ___________________________________________________________________

Câu 4:

London was once the largest thành phố in the world, but the population is now falling.

      _________________________________________________________________

Câu 5:

The man is a famous actor. You met him at the các buổi party last night.

Câu 6:

The team plays on the left. The team has never won the championship.

=>  The team__________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

Câu 7:

Even though she had a poor memory, she told interesting stories lớn the children. (Despite)

      ___________________________________________________________________

TÀI LIỆU VIP VIETJACK