hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

YOMEDIA

Bạn đang xem: hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

 • Câu hỏi:

  Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

  • A. Tăng cường liên kết kinh doanh,links với nước
  • B. Tăng cường giảng dạy kinh nghiệm cho tất cả những người lao động
  • C. Hiện đại hóa trang bị,gửi phó công nghệ
  • D. Tập trung phát hành đáp ứng yêu cầu nhập nước

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

  Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Khu vực Đông Nam Á ko nên là Tập trung phát hành đáp ứng yêu cầu nội địa nhưng mà là triệu tập cải cách và phát triển những món đồ xuất khẩu

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý của những vùng núi nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là sau đây không đúng với chính sách sức nóng của nước ta
 • Mùa mưa ở miển Nam dài ra hơn miền Bắc là do
 • Đặc điểm nào là sau đây không đúng với nhiệt độ Nhật Bản?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng khi nói tới dân sinh nước ta?
 • Hướng núi tây-bắc và vòng cung địa hình việt nam quy lăm le bởi
 • Ý nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý những thành phần vùng hải dương nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý gò núi cướp phần rộng lớn diện tích S địa hình nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích với tổ chức cơ cấu làm việc phân theo đòi vùng quê và trở thành thị của việt nam qua quýt những năm
 • Nguyên nhân hầu hết thực hiện mưa nhập mùa hè mang lại 2 miền Nam, Bắc và mưa nhập mon IX mang lại Trung Sở là hoạt động và sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa với
 • Hướng nghiêng hầu hết của địa hình việt nam là
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý làm việc nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích với tác động của hải dương Đông cho tới với vạn vật thiên nhiên Việt Nam
 • Khó khăn hầu hết của dân sinh sống Nhật Bản so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính ko nên là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15 và 17, hãy cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích với Điểm lưu ý phân bổ dân sinh sống nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với bộc lộ đặc điểm nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ nước ta
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho thấy thêm gió rét hạ khi thổi cho tới Bắc Sở đem hướng
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
 • Ở phỏng cao kể từ 1600-1700 cho tới 2600m có 
 • Cho biểu loại sauBiểu loại bên trên thể hiện tại nội dung nào?
 • Hai khu đô thị đặc biệt quan trọng lúc này của việt nam là TP. Sài Gòn và
 • Sự phân bổ dân sinh sống ko phải chăng ở việt nam thực hiện tác động rất rộng cho tới việc dùng làm việc và
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý của những đồng vì thế nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây ko đích với sức nóng phỏng tầm bên trên một vài vị trí việt nam, theo đòi bảng số liệu?
 • Tự nhiên Khu vực Đông Nam Á châu lục không giống với Khu vực Đông Nam Á hải dương hòn đảo là Điểm lưu ý có
 • Năng suất làm việc xã hội ở Nhật Bản cao là vì người lao động
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho thấy thêm việt nam đem tô nguyên vẹn nào là sau đây?
 • Loại hình phượt nào là tại đây đem tiềm năng cải cách và phát triển nhất ở chống gò núi nước ta?
 • Khó khăn hầu hết về ngẫu nhiên so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính của Nhật Bản là
 • Vùng khu đất là
 • Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 và trang 5, hãy cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây của việt nam một vừa hai phải giáp Trung Quốc, một vừa hai phải giáp Lào?
 • Khu vực Khu vực Đông Nam Á ở ở
 • Để thể hiện tại tình hình dịch chuyển diện tích S rừng việt nam qua quýt trong thời gian theo đòi bảng số liệu, biểu loại nào là sau đấy là tương thích nhất
 • Ở việt nam,vùng nào là thông thường xẩy ra ngập lụt mạnh ở những mon IX-X?
 • Nguyên nhân nào là sau đấy là hầu hết nhất thực hiện mang lại giao thông vận tải đường thủy là ngành luôn luôn phải có được so với Nhật Bản
 • Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á cải cách và phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong mỗi năm thời gian gần đây, hầu hết là do
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Điểm lưu ý vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét của nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là sau đây không đúng với chính sách mưa của nước ta?
 • Căn cứ nhập biểu loại bên trên hãy cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích với tình hình tăng thêm ngẫu nhiên việt nam quy trình tiến độ 1960-2014?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: kinh tế nhật bản có tốc độ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian nào