hướng chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

28/04/2023 9,945

Bạn đang xem: hướng chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. triển khai trả phó technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường dung nạp. 

B. hấp dẫn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đầy đủ mạng lưới hạ tầng. 

C. tân tiến hoá hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, cách tân và phát triển ngành trung tâm. 

Đáp án chủ yếu xác

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng cường link với nước ngoài.

- Hướng đa phần vô chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở Đồng vày sông Hồng là tân tiến hoá hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, cách tân và phát triển ngành trung tâm.

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải pháp đa phần nhằm cách tân và phát triển tổ hợp tài chính biển khơi ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. tân tiến hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm du ngoạn mới. 

B. hấp dẫn góp vốn đầu tư, đầy đủ hạ tầng, kiến tạo thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển khơi. 

D. tăng mạnh link, tăng cường hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, phong phú và đa dạng ngành nghề ngỗng.

Câu 2:

Ý nghĩa đa phần của việc tăng cường xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, hấp dẫn vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi luyện quán phát hành. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao tài chính, cách tân và phát triển phát hành mặt hàng hoá. 

D. tăng mạnh link, tạo ra sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.

Câu 3:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa lắc ưu thế ở VN đa phần do

A. ở trong vùng nội chí tuyến, đồng vày và đống núi thấp đa phần. 

B. địa điểm phía trên lối di lưu, thiên cư của loại vật, địa hình phong phú và đa dạng. 

C. số giờ nắng và nóng nhiều, lượng mưa phân hóa theo đòi những miền đương nhiên. 

D. có không ít cao nguyên trung bộ to lớn, nhiệt độ phỏng tăng dần dần kể từ bắc vô phái nam.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Xem thêm: quốc gia nào ở khu vực đông nam á không giáp biển

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 5:

Ý nghĩa đa phần của việc tăng cường trồng cây lâu năm ở Bắc Trung Sở là

A. tận dụng tối đa thế mạnh, phong phú và đa dạng sản phẩm nông nghiệp, nâng lên hiệu suất cao tài chính. 

B. chuyển dời cơ cấu tổ chức, tạo ra mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm sự link bờ cõi. 

C. cách tân và phát triển phát hành mặt hàng hoá, hấp dẫn góp vốn đầu tư, tạo ra việc thực hiện ổn định toan. 

D. nâng lên thu nhập, phân bổ lại người ở, tạo ra luyện quán phát hành mới.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lý nước ta trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho biết thêm trung tâm công nghiệp chế biến hóa hoa màu, đồ ăn thức uống nào là với quy tế bào lớn số 1 trong những trung tâm sau đây?

A. Hải Phòng Đất Cảng. 

B. Tỉnh Nam Định. 

C. Hà Thành. 

D. Yên Bái.