HỢP ĐỒNG MUA BÁN SONG NGỮ

     

Hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bằng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ là gì? hòa hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bởi tiếng Anh, tuy nhiên ngữ dùng để triển khai gì? mẫu mã hợp đồng mua bán hàng hóa bởi tiếng Anh, tuy nhiên ngữ? gợi ý ghi đúng theo đồng mua bán hàng hóa bởi tiếng Anh?


Hợp đồng mua bán sản phẩm hóa là một số loại hợp đồng thịnh hành nhất trong những loại vừa lòng đồng. Khi thâm nhập vào quan liêu hệ sở hữu bán, các bên đang xây dựng nên hợp đồng tải bán. Với sự hội nhập toàn cầu, quan hệ sở hữu bán không chỉ là giới hạn trong một quốc gia, nhưng đó là sự việc giao giữ giữa nhiều tổ quốc với nhau. Cùng khi gồm sự giao lưu kia thì ngôn từ sử dụng trong phù hợp đồng sẽ có được sự khác biệt. Thực hiện tiếng Anh hoặc song ngữ là ngôn ngữ của thích hợp đồng là vấn đề mà các công ty thường xuyên lựa chọn, điều này đã hình thành hợp đồng mau bán sản phẩm hóa bằng tiếng anh, tuy vậy ngữ.

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán song ngữ

*
*

Luật sư tư vấn lao lý miễn phí qua smartphone 24/7: 1900.6568


Mẫu thích hợp đồng mua bán hàng hóa bằng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ new nhất


3 3. Mẫu mã hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bởi tiếng Anh, tuy nhiên ngữ:

1. đúng theo đồng mua bán hàng hóa bằng tiếng Anh, tuy vậy ngữ là gì?

Hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bằng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ là văn bạn dạng được lập với ngữ điệu là giờ Anh hoặc được lập bởi hai ngôn từ khác nhau, thể hiện cho sự thỏa thuận, giao phối kết hợp đồng nhằm mục đích mục đích mua bán sản phẩm hóa giữa các bên đối tác khác nhau.

Về bản chất, hòa hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bởi tiếng Anh, tuy vậy ngữ cũng chính là một hòa hợp đồng mua bán hàng hóa, điều khác biệt giữa nó và các hợp đồng khác đó chính là sự biệt lập về ngôn từ lập hợp đồng.

Hợp đồng này chính là căn cứ là phân phát sinh, đổi khác hoặc dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ phù hợp đồng.

2. Thích hợp đồng mua bán sản phẩm hóa bởi tiếng Anh, tuy vậy ngữ dùng để triển khai gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa bởi tiếng Anh, song ngữ dùng làm thể hiện các nội dung do các bên của quan tiền hệ giao thương mua bán thỏa thuận với nhau về bài toán mua bán hàng hóa. Trong phù hợp đồng sẽ thể hiện một số trong những thông tin chính như: thông tin về những bên của dục tình hợp đồng, đối tượng người dùng mua bán; giá bán hàng hóa; điểm sáng hàng hóa; giao- nhấn hàng hóa; thanh toán; giải quyết và xử lý tranh chấp,….

Hợp đồng chính là các địa thế căn cứ để những bên thực hiện các quyền cùng nghĩa vụ của chính bản thân mình trong quan lại hệ tải bán. Đồng thời, đúng theo đồng cũng đó là một một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp thân các bên phía trong quan hệ hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa bằng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ:

3.1 Dưới đó là mẫu hòa hợp đồng mua bán hàng hóa bằng tiếng Anh:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

********************************

CONTRACT FOR SALE OF GOODS

– Pursuant to the civil code No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015

– Pursuant to Commercial law No. 36/2005/QH11, passed by the national assembly on January 01st, 2006

– Pursuant to offer (offer or agreement of both parties).

Today, Date … Month … Year … (1) 

At place: ……… (2)

We include:

Party A (hereinafter referred to as “Seller”)

– Name of enterprise: ……… (3)

– The head office address: …… (4)

– bank account No:…… (6)

– Opening at bank:………

– Authorized peson:……… (7)

– Position: ………

– The letter of authorization (If the authorized person signs on behalf of the director) No: Date … Month … Year …

By: …….. Title ………………… signs.

Party B (hereinafter referred lớn as “Buyer”

– Name of enterprise: (3)

– The head office address: …… (4)

– ngân hàng account No: (6)

– Opening at bank:

– Authorized person: (7)

– Position: ……

– The letter of authorization (If the authorized person signs on behalf of the director)

No: … Date … Month … Year …

By: …….. Role …… signs.

Both parties agreed to the conclusion of contract with the contents as follows:

RECITALS

1. Production Expansion.

a. Buyer is expanding its production facilities.

b. The expansion plan subdivides into three phases which come on line:

– Phase One—January 2015

– Phase two—February 2015

– Phase three—May 2015.

c. Lớn commence production in a phase of new construction, Buyer must satisfy the following conditions:

– Obtain a Certificate of Occupancy, and

– Receive authorization lớn manufacture.

d. Lớn qualify for the foregoing conditions, Buyer must pass a fire safety inspection, which requires it adequately equip its machinery with slings & hoists.

TERMS

1. Agreement of Sale.

Seller agrees khổng lồ sell và Buyer agrees to lớn buy 200 units of the mã sản phẩm X 47 Mechanical Sling for $1,000 per unit. (“Unit” – each individual mã sản phẩm X 47 Mechanical Sling).

2. Payment

Payment shall occur upon delivery for the price stated in section 1.

Payment shall occur at Seller’s production plant on 123 Broad Street, Lexington, KY 40502.

3. Delivery và Acceptance.

a. Delivery shall occur at Seller’s production plant.

b. Delivery shall be in three installments.

– The first installment shall be on January 1, 2015.

– The second installment shall be on February 1, 2015

– The third installment shall be on May 1, of 2015.

c. Installments one & two shall be in fifty units.

d. The third installment shall be in one-hundred units.

4. Loading và Transportation.

Buyer agrees khổng lồ collect, load, và transport the goods at its expense.

5. Notice of Delivery.

a. Seller shall notify Buyer of readiness for delivery by fax no later than six days before each delivery (“timely notice”).

b. If Seller gives timely notice, Buyer shall pick up goods on the date scheduled for installment.

6. Delayed Notice.

a. If Seller fails to lớn provide timely notice regarding a scheduled installment, but notifies Buyer before the 12thof any specified installment month (January 12, February 12, May 12) Buyer must pick up the goods.

b. However, such delay (“delay” – failure to provide timely notice) permits a five day extension period for Buyer before collecting the goods, beginning when Buyer first receives notice of readiness for delivery.

c. Seller assumes responsibility for all damage and/or destruction to goods during any resulting period of delay.

d. Buyer may reject installment if Seller fails to notify Buyer before the 12thof any scheduled installment month that delivery is ready,

e. If Seller delays notice as stated in section b., Buyer may also elect to lớn terminate this agreement.

7. Election – Right lớn Refuse/Terminate Agreement.

a. If Buyer elects khổng lồ refuse installment or terminate this agreement, Buyer shall:

(1) Notify Seller by fax no later than two days after its right of refusal (“right of refusal” – right to refuse installment or terminate this agreement) arises.

(2) Seller shall discontinue all preparation on present và future installation deliveries.

(3) Buyer may sue for damages not otherwise precluded by the contract.

b. If Buyer fails to notify as required by its above right of refusal, Buyer must still pick up the goods. However, Buyer shall extend as many days necessary beyond the scheduled date to lớn provide Buyer five days from receiving notice of readiness for delivery.

8. Inspection – Nonconformity và Cure.

Buyer shall inspect goods at delivery.

Buyer shall identify any nonconformity (“nonconformity” – failure of the goods lớn conform khổng lồ the contract) discoverable by reasonable inspection.

Seller may promptly cure (“cure” – khổng lồ repair or replace) any nonconformity discovered by Seller at time of delivery.

Seller shall cure any nonconformity at its own expense.

Xem thêm: Bán May Lanh Mini Noi Dia Nhat, Máy Điều Hòa Mini Nhật Giá Tốt Tháng 4, 2022

If Buyer fails khổng lồ identify any nonconformity discoverable by reasonable inspection at the time of delivery which Seller could have promptly cured, Buyer shall not recover damages.

If Buyer later discovers any nonconformity not ascertainable at the time of delivery, Buyer must notify Seller by fax of the asserted failure within three business days after the date the nonconformity was first discovered or be barred from any remedy with respect to lớn that nonconformity.

9. Disclaimer of Express Warranties. Seller warrants that the goods are as described in this agreement, but no other express warranty is made in respect khổng lồ the goods. If any mã sản phẩm or sample was shown Buyer, such mã sản phẩm or sample was used merely khổng lồ illustrate the general type and chất lượng of the goods và not to represent that the goods would necessarily conform lớn the mã sản phẩm or sample.

10. Disclaimer of Implied Warranties. THE GOODS SOLD UNDER THIS CONTRACT ARE PURCHASED BY THE BUYER ”AS IS” & THE SELLER DOES NOT WARRANTY THAT THEY ARE OF MERCHANTABLE chất lượng OR THAT THEY CAN BE USED FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

11. Force Majeure.

a. Seller shall not be liable for any failure of or delay in the performance of this Agreement for the period that such failure or delay is due to causes beyond its reasonable control. Such causes include but are not limited to:

– Acts of God;

– War;

– Supply shortages;

– Strikes or labor disputes;

– Embargoes or government orders; or any other unforeseeable event.

12. Assignment và Delegation.

Buyer shall not assign any right to receive slings (or goods) under this agreement.

Buyer shall not delegate any duty of payment lớn others for the slings.

No delegation of any obligation owed by either Seller or Buyer shall occur without written permission from both parties.

13. Choice of Law Provision & diễn đàn Selection Clause.

This agreement shall be construed according to Kentucky law.

The forums state for any legal action shall be Kentucky.

14. Statute of Limitations.

Any kích hoạt for breach of this agreement must begin within one year after the cause of action has accrued.

15. Attorney Fees Provision.

If litigation must ensue by either buổi tiệc nhỏ for breach of agreement, the prevailing các buổi party shall receive reasonable attorney fees, including costs and expenses incurred.

16. No claim or right arising out of a breach of this contract can be discharged in whole or in các buổi tiệc nhỏ by a waiver or renunciation of the claim or right unless the waiver or renunciation is supported by consideration và is in writing signed by the aggrieved party.

17. Merger Clause.

Both parties intend this contract to constitute the complete & final expression of this agreement.

All warranties by Seller outside this agreement lack enforceability.

Any later agreements or other terms excluded from this agreement, which the parties desire khổng lồ enforce, must be in writing và signed by each

Representative A Position

Sign(Stamp)

Representative BPosition

Sign(Stamp)

3.2. Thích hợp đồng mua bán hàng hóa song ngữ (Việt – Anh):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness ==== J ====

HỢP ĐỒNG mua BÁN

PURCHASE và SALE CONTRACT

Số: …. /SV/ HĐMB

No.: …. /SV/ HDMB

– địa thế căn cứ vào Bộ phép tắc Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 mon 11 năm 2015.

– Pursuant khổng lồ the civil code No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015.

– Pursuant to lớn the Commercial Law with the effect from 01 January 2006.

Hôm nay, ngày … mon … năm …… (1) , tại ……..(2) , shop chúng tôi gồm

Today, dated ……… , at ………, we are:

BÊN A (Bên Mua): …… (3)

PARTY A (Buyer): ………

Address : ……

Mã số thuế : ………

Tax code : ………

Tài khoản : ……… (6)

Account No. : ………

Do Ông : ……… (7) có tác dụng đại diện

Represented by : ………

Chức vụ :……………….

Position :

BÊN B (Bên Bán):

PARTY B (Seller):

Address : ……

Mã số thuế : ………

Tax code : ………

Tài khoản : ……… (6)

Account No. : ………

Do Ông : ……… (7) có tác dụng đại diện

Represented by : ………

Chức vụ :……………….

Position :

Sau khi thỏa thuận, mặt A gật đầu mua, bên B đồng ý bán thành phầm may mặc, được qui định tại các điều khoản cụ thể như sau

After discussion, party A agrees lớn buy and buổi tiệc ngọt B agrees khổng lồ sell garment sản phẩm with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ

ARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

– bên A thiết kế mẫu thành phầm gửi cho bên B, bên B chào vải theo đúng yêu cầu cấu tạo từ chất vải của mặt A sẽ yêu ước và mặt A ký chứng thực mẫu vải thực hiện để may sản phẩm cho bên B, làm căn cứ để chế tạo theo mẫu mã của mặt A

– party A shall design the product sample và send it to các buổi tiệc nhỏ B. Tiệc ngọt B shall offer the fabrics as required by các buổi tiệc nhỏ A and tiệc nhỏ A shall sign the fabric sample lớn be used to make the sản phẩm for party B as a basis for production according khổng lồ the sample of các buổi tiệc nhỏ A.

– mặt B chịu trách nhiệm trọn vẹn về qui cách unique hàng hoá – được địa thế căn cứ theo mẫu mã đã xin chào nêu trên. Bên A được quyền thông tin bằng văn phiên bản cho bên B về số số lượng sản phẩm không đạt chất lượng (nếu có: như bị loang màu, thiếu hụt sợi, bẩn…), và hai bên cùng bàn bạc giải pháp xử lý tương xứng và kết quả nhất (như sửa chữa, đổi, trả…).

– tiệc ngọt B shall be fully responsible for the specification and unique of goods – based on the sample mentioned above. Tiệc ngọt A shall have the right lớn notify party B in writing of the quantity of products which fail to lớn meet quality requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), and the two parties shall discuss to find the most appropriate và effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).

ĐIỀU 2: thời gian – Địa điểm – thủ tục giao nhận

ARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

– thời gian giao hàng: bên B giao hàng cho bên A đúng 30 ngày kể từ ngày cả hai bên ký xác thực mẫu đối (sản phẩm đang đóng gói bao bì).

– Time of delivery: party B shall deliver goods to tiệc nhỏ A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products).

– Địa điểm và cách làm giao nhận: mặt B ship hàng cho mặt A trên Cảng xuất hàng tp hcm theo điều kiện FOB.

– Place and method of delivery: tiệc ngọt B shall deliver goods to tiệc nhỏ A at Ho chi Minh Port according to FOB conditions.

– chứng từ chuyển động yêu cầu cho mỗi đợt giao hàng

+ Hoá solo GTGT: 01 bản chính

+ Phiếu đóng gói: 01 bản chính với 02 phiên bản photo

– Shipping documents required for each shipment

+ Vat invoice: 01 original

+ Packing list: 01 original và 02 copies

ĐIỀU 3: Thanh toán

ARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng được chia làm 02 đợt:

Payment shall be made by ngân hàng transfer in 02 installments:

+ Đợt 1: bên A thanh toán cho bên B 50% tổng quý hiếm hợp đồng sau khoản thời gian Hợp đồng được ký.

+ 1st installment: các buổi tiệc nhỏ A shall pay một nửa of the total contract value to tiệc nhỏ B after the contract is signed.

+ Đợt 2: mặt A giao dịch thanh toán cho bên B số tiền 50% tổng quý hiếm hợp đồng còn lại ngay trước lúc xuất hàng.

+ 2nd installment: tiệc nhỏ A shall pay the remaining 50% of the total contract value to buổi tiệc ngọt B just before delivery.

ĐIỀU 4: Điều khoản chung

ARTICLE 4: General terms

– các tranh chấp gây ra từ hoặc có liên quan đến thích hợp đồng này, vẫn được các bên yêu mến lượng giải quyết và xử lý trên ý thức hợp tác vào thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Sau thời gian đó nếu giải quyết qua thảo luận không thỏa mãn yêu cầu những bên, thì các bên bao gồm quyền khởi khiếu nại tại Toà án nhân dân gồm thẩm quyền theo công cụ của quy định để giải quyết và xử lý vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc các bên buộc phải thực hiện.

– Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either tiệc nhỏ shall have the right to lớn refer the dispute khổng lồ the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final & binding on the parties.

– hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có quý hiếm pháp lý hệt nhau để thực hiện.

– This contract is made in 02 original copies. Each buổi tiệc ngọt keeps 01 copy with equal legality for implementation.

– thích hợp đồng sau thời điểm được phía 2 bên thực hiện, nếu không có khiếu nài nỉ hoặc tranh chấp, coi như đã làm được thanh lý.

Xem thêm: Uống Nước Dừa Khi Mang Thai: Tổng Hợp 8 Lợi Ích Tuyệt Vời, Bà Bầu Uống Nhiều Nước Dừa Sẽ Tốt Cho Thai Nhi

– The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

REPRESENTATIVE OF party A REPRESENTATIVE OF tiệc nhỏ B

4. Hướng dẫn ghi hòa hợp đồng mua bán hàng hóa bằng tiếng Anh:

(1) Ghi địa danh, ngày tháng năm lập phù hợp đồng;

(2) Ghi vị trí lập đúng theo đồng;

(3) Ghi tên bên bán, mặt mua trong tình dục hợp đồng, ví như là cá nhân ghi theo CCCD, hộ chiếu, trường hợp là công ty lớn thì ghi theo giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp;

(4) Ghi rõ địa chỉ của các bên, số nhà, tổ dân phố/thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố;