hộp cộng hưởng có tác dụng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022

Bạn đang xem: hộp cộng hưởng có tác dụng


Chia sẻ bởi: Hữu Nhật


Hộp nằm trong tận hưởng trong số nhạc cụ với tác dụng

D

làm tăng độ của âm.

Chủ đề liên quan

Chọn đáp án sai?

A

Đối với thừng đàn nhì đầu thắt chặt và cố định tần số họa âm ngay số vẹn toàn phen tần số âm cơ bạn dạng.

B

Đối với thừng đàn khi xẩy ra sóng ngừng thì chiều lâu năm của đàn bởi vì một vài vẹn toàn phen nửa bước sóng.

C

Đối với ống sáo môt đầu kín và một đầu hở tần số họa âm ngay số vẹn toàn phen tần số âm cơ bạn dạng.

D

Đối với ống sáo môt đầu kín và một đầu hở tiếp tục xẩy ra sóng ngừng nhập ống nếu như chiều lâu năm ống ngay số phân phối vẹn toàn phen 1 phần tư bước sóng.

Chọn câu đúng. Đặc trưng vật lý cơ của âm bao gồm

A

tần số, độ mạnh âm, nút độ mạnh âm và đồ vật thị giao động của âm.

B

tần số, độ mạnh, nút độ mạnh âm và biên chừng giao động của âm.

C

cường chừng âm, nút độ mạnh âm, đồ vật thị giao động và chừng cao của âm.

D

tần số, độ mạnh âm, nút độ mạnh âm, chừng đồ sộ của âm.

Đối với âm cơ bạn dạng và họa âm loại 3 bởi và một thừng đàn trừng trị rời khỏi thì

A

họa âm loại 3 với độ mạnh to hơn độ mạnh âm cơ bạn dạng.

B

tần số họa âm loại 3 vội vã 3 phen tần số âm cơ bạn dạng.

C

tần số âm cơ bạn dạng vội vã 3 phen tần số họa âm loại 3.

D

tốc chừng âm cơ bạn dạng vội vã 3 phen vận tốc họa âm loại 3.

Chọn tuyên bố sai khi nói đến những đặc điểm sinh lí của âm

A

Có 3 đặc điểm sinh lí: chừng cao, chừng đồ sộ và âm sắc.

B

Độ cao nối sát với tần số tuy nhiên ko tỉ lệ thành phần.

C

Độ đồ sộ nối sát với nút độ mạnh âm tuy nhiên ko tỉ lệ thành phần.

D

Âm sắc nối sát với tần số và nút độ mạnh âm.

Âm sắc là 1 đặc điểm sinh lí của âm được cho phép phân biệt được nhì âm

A

có nằm trong biên chừng được trừng trị rời khỏi ở và một nhạc cụ bên trên nhì thời điếm không giống nhau.

B

có nằm trong biên chừng trừng trị rời khỏi bởi vì nhì nhạc cụ không giống nhau.

C

có nằm trong tần số và nằm trong chừng đồ sộ trừng trị rời khỏi bởi vì nhì nhạc cụ không giống nhau.

D

có nằm trong chừng đồ sộ trừng trị rời khỏi bởi vì nhì nhạc cụ không giống nhau.

Chọn tuyên bố sai khi nói đến đặc thù tâm sinh lý của âm

A

Những âm với nằm trong tần số thì bọn chúng với đồng âm sắc.

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

B

Âm sắc với tương quan trực tiếp với đồ vật thị giao động của âm.

C

Độ đồ sộ của âm nối sát với nút độ mạnh âm.

D

Độ cao của âm nối sát với tần số âm.

Chọn câu sai trong số câu sau?

A

Âm cao với tần số to hơn âm trầm.

B

Con người chỉ mất xúc cảm âm kể từ tần số 16 Hz cho tới trăng tròn kHz.

C

Cảm giác nghe âm đồ sộ hoặc nhỏ tùy theo nút độ mạnh âm.

D

Âm sắc là đặc điểm vật lý cơ và tùy theo đồ vật thị giao động.

Cùng một nốt La tuy nhiên trừng trị rời khỏi kể từ đàn ghi tớ và đàn violon nghe không giống nhau là vì

A

chúng có tính đồ sộ không giống nhau

B

chúng có tính cao không giống nhau.

C

chúng với âm sắc không giống nhau

D

chúng với tích điện không giống nhau.

Một sóng âm truyền nhập không gian. Mức độ mạnh âm bên trên điểm M và bên trên điểm N thứu tự là 40 dB và 80 dB. Cường chừng âm bên trên N to hơn độ mạnh âm bên trên M

Ứng dụng này tại đây ko cần của sóng siêu âm?

A

Dùng nhằm thăm hỏi thăm dò bên dưới hải dương

B

Dùng nhằm trừng trị hiện tại những tàn tật nhập vật đúc.

C

Dùng nhằm chuẩn chỉnh đoán bởi vì hình hình ảnh nhập hắn học tập

D

Dùng nhằm thực hiện máy phun vận tốc xe pháo.

Đàn ghi-ta trừng trị rời khỏi âm cơ bạn dạng với tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc tía của âm bên trên với tần số

Âm thanh bởi người hay là một nhạc cụ trừng trị rời khỏi với đồ vật thị được trình diễn theo đuổi thời hạn với dạng

Âm cơ bạn dạng và hoạ âm bậc 2 bởi và một thừng đàn trừng trị rời khỏi với côn trùng contact cùng nhau như vậy nào?

A

Họa âm với độ mạnh to hơn cừng chừng âm cơ bạn dạng.

B

Tần số họa âm bậc 2 rộng lớn gấp hai tần số âm cơ bạn dạng. 

C

Tần số âm cơ bạn dạng rộng lớn gấp hai tần số họa âm bậc 2.

D

Tốc chừng âm cơ bạn dạng rộng lớn gấp hai vận tốc họa âm bậc 2.

Một lá thép mỏng tanh, một đầu thắt chặt và cố định, đầu còn sót lại được kích ứng nhằm giao động với chu kì ko thay đổi và bởi vì 0,08 s. Âm bởi lá thép trừng trị rời khỏi là

A

âm nhưng mà tai người nghe được

Giữ vẹn toàn năng suất trừng trị âm của một cái loa tuy nhiên tăng dần dần tần số của tiếng động nhưng mà máy trừng trị rời khỏi kể từ 50 Hz cho tới trăng tròn kHz. Những người dân có thính giác thông thường tiếp tục nghe được âm với xúc cảm

Tai nhân loại rất có thể nghe được những âm với nút độ mạnh âm ở nhập khoảng

Khi độ mạnh âm tăng thêm 10n phen, thì nút độ mạnh âm tiếp tục tăng

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Với I0 là độ mạnh âm chuẩn chỉnh, I là độ mạnh âm. Khi nút độ mạnh âm L = 2 Ben thì:

Khoảng cơ hội kể từ điếm A cho tới mối cung cấp âm sát rộng lớn 10n phen khoảng cách kể từ điếm B cho tới mối cung cấp âm. Biểu thức này sau đó là đúng khi đối chiếu nút độ mạnh âm bên trên A là LA và nút độ mạnh âm bên trên B là LB?

Một mối cung cấp điểm O trừng trị sóng âm với năng suất ko song nhập một môi trường thiên nhiên truyền âm đẳng phía và ko hít vào âm. Hai điểm A, B cơ hội mối cung cấp âm thứu tự r1, r2 mối cung cấp âm thứu tự là r1 và r2. sành độ mạnh âm bên trên A vội vã 4 phen độ mạnh âm bên trên B. Tỉ số r2/r1 bởi vì