Hỗn Hợp X Gồm Ba Peptit Đều Mạch Hở Có Tỉ Lệ Mol Tương Ứng Là 1 1 3

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn hòa hợp X gồm tía peptit gần như mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là một : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được lếu láo hợp sản phẩm gồm 14,24g alanin và 8,19g valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit vào X nhỏ tuổi hơn 13. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 1 3

18,47

B. 18,29

C. 19,19

D. 18,83


*

Đáp án C

Gọi 3 peptit lần lượt là (AA)a; (AA)b; (AA)c ứng cùng với số mol là x; x; 3x

Ta bao gồm ax + bx + c.3x = nAla + nVal => x(a + b + 3c) = 14,24/89 + 8,19/117 = 0,23

Do a + b + 3c là số nguyên dương => a + b + 3c = 23 (1)

 

Mà số links peptit trong phân tử của tía peptit vào X bé dại hơn 13 => a + b + c

 

Từ (1), (2) => a = 2; b = 3; c = 6 là hòa hợp lí

X + H2O →  Ala + Val

=> m = mAla + mVal – mH2O = 14,24 + 8,19 – 18(1.0,01 + 2.0,01 + 5.0,03) = 19,19gHỗn hòa hợp gồm ba peptit những mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 14,24 gam alanin với 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit vào phân tử của bố peptit nhỏ dại hơn 13. Quý giá của m là

A. 18,29.

B. 18,47.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn thích hợp X gồm tía peptit các mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được lếu hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit vào phân tử của cha peptit trong X bé dại hơn 13. Giá trị của m là

A. 18,47.

B. 18,29.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn thích hợp X gồm ba peptit số đông mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1: 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X , thu được láo hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết tổng số links peptit vào phân tử của bố peptit trong X nhỏ tuổi hơn 13. Cực hiếm của m là:

A. 18,83

B.18,29

C. 19,19

D.18,47


Hỗn hợp A gồm tía peptit mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin cùng 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z với tổng số links peptit trong cha phân tử X, Y, Z nhỏ dại hơn 10. Quý giá của m là

A. 103,9

B. 96,7

C. 101,74

D. 100,3.


Hỗn thích hợp A gồm bố peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin cùng 71,2 gam Alanin. Biết số link peptit vào phân tử X nhiều hơn trong Z cùng tổng số link peptit trong tía phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Cực hiếm của m là

A.

Xem thêm: Mua Bí Ngô Halloween Ở Đâu, Mua Quả Bí Ngô Halloween Ở Đâu

101,74.

B. 103,9.

C. 96,7.

D. 100,3.


Hỗn thích hợp A gồm cha peptit mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 1 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được lếu láo hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin với 71,2 gam Alanin. Biết số links peptit vào phân tử X nhiều hơn thế nữa trong Z cùng tổng số links peptit trong tía phân tử X, Y, Z nhỏ dại hơn 10. Cực hiếm của m là

A. 96,7

B. 101,74

C. 100,3

D. 103,9.


Hỗn vừa lòng A gồm tía peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được láo hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số link peptit trong phân tử X nhiều hơn nữa trong Z và tổng số link peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 10. Quý hiếm của m là

A. 103,9

B. 101,74

C. 100,3

D. 96,7


Hỗn vừa lòng A gồm cha peptit mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 52,5 gam glyxin với 71,2 gam alanin. Biết số liên kết peptit vào phân tử X nhiều hơn trong Z cùng tổng số links peptit trong tía phân tử X, Y, Z nhỏ dại hơn 10. Giá trị của m là

A. 96,7.

B. 101,74

C. 100,3.

Xem thêm: Ắc Quy Xe Vision, Xe Lead Nằm Ở Đâu ? Cách Tháo Bình Ắc Quy Xe Lead

D. 103,9


Hỗn đúng theo A gồm tía peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là một : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin với 71,2 gam Alanin. Biết số links peptit trong phân tử X nhiều hơn nữa trong Z và tổng số link peptit trong bố phân tử X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 10. Quý giá của m là