Hỗn Hợp X Gồm Al Fe3O4 Cuo

     

Hỗn hòa hợp X gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong những số đó oxi chiếm phần 25% trọng lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm m gần cực hiếm nào nhất sau đây?


+) Coi các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Fe, Cu với O

+) Tính m sắt kẽm kim loại và mO theo m 

+) Tính số mol CO2 và co dư

+) mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ o m_NO_3^ - $

+) $n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2$


$n_CO = 0,06,mol$; $n_NO = 0,04,mol$

Coi tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe, Cu và O → m kim loại = 0,75m với mO = 0,25m 

Hỗn vừa lòng khí Z gồm CO2 và teo dư. $overline M_Z = 36$

$ o \% n_CO = dfrac44 - 3644 - 28 = 50\% o n_CO = n_CO_2 = 0,03,,mol$

Quá trình cho – dìm e:


*

mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ = 0,75m + m_NO_3^ - = 3,08m$

$ o m_NO_3^ - = 2,33m$

$n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2 o (dfracm32 + 0,12 - 0,06).62 = 2,33m,, o ,,m approx 9,48,$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ vật phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ đồ trên là


Cho 13,5 gam lếu hợp các kim nhiều loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là:


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch Y. Sục thủng thẳng khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về cân nặng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X và quý hiếm của m theo lần lượt là


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không áp theo thứ từ bỏ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

- X đẩy được kim loại T thoát ra khỏi dung dịch muối

- Z tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng tuy vậy không tính năng được với hỗn hợp H2SO4 quánh nguội.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 cuo

X, Y, Z, T theo thứ tự là


Nung tất cả hổn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau thời điểm phản ứng trả toàn, thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn vừa lòng X phản bội ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là


Cho 7,68 gam Cu cùng 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M với H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử tuyệt nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối khan chiếm được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là:


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch cất y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một hóa học tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y với z là


Cho x mol fe tan trọn vẹn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một thành phầm khử duy nhất với dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà tung là


Cho láo lếu hợp gồm một mol hóa học X với 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng làm hoà tan hoàn toàn một lếu láo hợp gồm 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu là (biết phản nghịch ứng tạo hóa học khử độc nhất vô nhị là NO)


Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo lếu hợp gồm Fe và kim loại X bởi dung dịch HCl, nhận được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí những đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vùa dùng dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y tất cả tỉ lệ số mol Fe2+ cùng Fe3+ là một : 2. Phân chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một chiếm được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được mét vuông gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là


Hỗn vừa lòng X có FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Cho khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch chứa 18 gam muối. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X gồm Al, Fe3O4 với CuO, trong những số ấy oxi chỉ chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí co (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm m gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Nung rét m gam tất cả hổn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Phân chia Y thành nhì phần bằng nhau:

- Phần 1 tính năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), ra đời 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), có mặt 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X tất cả 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở ánh nắng mặt trời cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bằng nhau. Phần một chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được 4a mol khí H2. Phần nhị phản ứng với dung dịch NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 vào bình kín chứa bầu không khí (dư). Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, gửi bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, thu được chất rắn độc nhất vô nhị là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau bội phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau những phản ứng, lưu lại huỳnh tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X có FeS cùng FeS2 trong một bình kín đáo chứa không gian (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) mang lại khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một hóa học rắn độc nhất vô nhị và tất cả hổn hợp khí Y tất cả thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam hỗn hợp X có Cu2S, CuS, FeS2 với FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn thể Y vào một trong những lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y công dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt công dụng hết cùng với H2SO4đặc rét (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Bí quyết của hợp hóa học sắt kia là


Để luyện được 800 tấn gang bao gồm hàm lượng sắt 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp hóa học không chứa sắt). Biết rằng lượng fe bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là


Cho những phát biểu: (1) Nhôm là 1 kim các loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam hỗn hợp X có FeCl2 cùng CrCl3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y và kết tủa Z. Lọc đem Z rồi nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thì chiếm được 11,52 gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo hợp có Mg với Cu(NO3)2 vào điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời hạn thu được rắn X cùng 6,384 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y. Hòa tan hoàn toàn X bằng 500 ml; hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng 54,42 gam muối cùng 0,05 mol tất cả hổn hợp khí T gồm hai khí trong các số ấy có N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho những phát biểu sau:

(a) quý hiếm của m là 39,64.

(b) trong Y có chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến trọng lượng không thay đổi thì chiếm được 2 chất rắn.

(d) hỗn hợp Z chỉ cất 1 anion.

Xem thêm: Cách Làm Ngay Món Cánh Gà Rán Chiên Giòn Như Kfc Dành Cho Bé Nhà Bạn

(e) dung dịch Z chứa 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam hỗn hợp X bao gồm Fe3O4, CuO cùng Al mang đến phản ứng trọn vẹn được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hài hòa hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu cho Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam hóa học rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Al trong X là:


tiến hành các xem sét sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho tất cả hổn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol khớp ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) mang lại hỗn hợp bố và NaHCO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(d) Cho các thành phần hỗn hợp Cu cùng NaNO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Hạt Đậu Đỏ Có Tác Dụng Gì - Lợi Ích Của Đậu Đỏ Khiến Bạn Phải Ngạc Nhiên

Khi bội nghịch ứng trong số thí nghiệm bên trên kết thúc, bao gồm bao nhiêu thí điểm không thu được hóa học rắn?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.