học phí ngôi sao hà nội

Hệ thống dạy dỗ Ngôi sao TP. hà Nội đem nấc tiền học phí 30 triệu/năm học tập (tương đương 3 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, ngay trong khi mong muốn xét tuyển chọn vô ngôi trường, bố mẹ rất cần được nộp khoản lệ phí làm hồ sơ và Review năng lượng 500.000 đồng; phí ghi danh 2 triệu đồng.

Bạn đang xem: học phí ngôi sao hà nội

Ngoài học phí, ngôi trường cũng cung ứng những công tác hỗ trợ nâng lên như giờ Anh, thể thao, kĩ năng sinh sống, sự khiếu nại, công tác thưởng thức sáng sủa tạo… với mức ngân sách 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, ko tính những khoản phí công ty khác ví như phân phối trú, đem đón, nom ngoài giờ hoặc những khoản phí đầu năm mới, phí học tập phẩm, học tập liệu, bảo đảm, đồng phục… bố mẹ thực tiễn rất cần được đóng góp khoảng chừng 80 triệu đồng/năm học tập cho những loại tiền học phí.

Tương tư, bên trên Hệ thống dạy dỗ Lômônôxốp, ngoài tiền học phí cơ phiên bản 40 triệu đồng/năm học tập, bố mẹ rất cần được đóng góp tăng 25 triệu/năm tiền học phí giờ Anh Chuyên Viên nếu như theo gót học tập lớp tăng nhanh giờ Anh OEA (gồm 10 tiết/tuần, vô bại liệt đem 6 tiết thường xuyên gia) hoặc 4,5 triệu/năm tiền học phí giờ Anh Chuyên Viên nếu như theo gót học tập lớp tăng cường tiếng Anh (7 tiết/tuần – vô bại liệt đem 2 tiết thường xuyên gia).

Như vậy, nấc thực tiễn bố mẹ cần thiết đóng góp khoảng chừng 44,5 – 65 triệu đồng/năm học tập cho những loại tiền học phí.

Trong Khi bại liệt, những ngôi trường TH&THCS FPT CG cầu giấy, Tiểu học tập và trung học cơ sở Pascal hoặc Trường Liên cấp cho Newton đem tiền học phí khoảng chừng 60 – 80 triệu đồng/năm học tập.

Nhiều ngôi trường đem nấc tiền học phí lên tới mức 150 triệu đồng/năm học tập như Trường Tiểu học tập, trung học cơ sở & trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp cho Wellspring, Trường Phổ thông liên cấp cho Olympia…

Riêng Trường Phổ thông liên cấp cho Olympia, nếu như theo gót học tập công tác tú tài Quốc tế IB (đối với 1 khối 1), nấc tiền học phí hoàn toàn có thể lên tới mức 500 triệu đồng/năm học tập.

Học phí những ngôi trường tè học tập tư bên trên TP. hà Nội năm học tập 2023 - 2024 ví dụ như sau:

Tên trường

Học phí

Các khoản phí khác

Hệ thống dạy dỗ Ngôi sao Hà Nội

- 30 triệu đồng/năm học

- Phí ghi danh: 3 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 3 triệu đồng

- Chương trình hỗ trợ nâng lên (tiếng Anh, thể thao, kĩ năng sinh sống, sự khiếu nại, STEM): 5 triệu đồng/tháng

Trường Tiểu học tập Lômônôxốp

- Lớp tăng nhanh giờ Anh: 40 triệu đồng/năm học tập, tiền học phí TA thường xuyên gia: 4,5 triệu đồng/năm học

- Lớp tăng nhanh giờ Anh OEA: 40 triệu đồng/năm học tập, tiền học phí TA thường xuyên gia: 25 triệu đồng/năm học

- Phí cải tiến và phát triển trường: 2,5 triệu

Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

- 57 - 69 triệu đồng/năm học

- Phí lưu giữ chỗ: 2 triệu đồng

- Phí nhập học: 2 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 4 triệu đồng

Tiểu học tập và trung học cơ sở Pascal

- Hệ phân phối quốc tế: 59 triệu đồng/năm học

- Hệ Cambridge (Anh): 67 triệu đồng/năm học

- Hệ Anh – ICT: 67 triệu đồng/năm học

- Phí lưu giữ chỗ: 12 triệu đồng

Xem thêm: nam á tiếp giáp với vịnh biển nào sau đây

- Phí cải tiến và phát triển trường: 12 triệu đồng

- Các khoản tạm thời thu đầu năm: 2,7 triệu đồng

Trường Liên cấp cho Newton

- Lớp 1,2: 67 – 79 triệu đồng/năm học

- Lớp 3,4,5: 69 – 85 triệu đồng/năm học

- Phí lưu giữ chỗ: 12 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 10 triệu đồng

Trường Tiểu học tập, trung học cơ sở & trung học phổ thông Nguyễn Siêu

- 95 – 150 triệu đồng/năm học

-

Trường Phổ thông liên cấp cho Hanoi Adelaide School

- 105 triệu đồng/năm học

- Phí dự tuyển: 2 triệu đồng

- Phí ghi danh: 5 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 3 - 12 triệu đồng

Trường Liên cấp cho Việt – Úc Hà Nội

- Tiểu học tập Cambridge Primary: 136,5 triệu đồng/năm học

- Tiểu học tập ESL: 104,16 triệu đồng/năm học

- Phí ghi danh: 1,05 triệu đồng

- Phí lưu giữ chỗ: 10,5 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 3 triệu đồng

Trường Phổ thông liên cấp cho Olympia

- Chương trình tuy nhiên ngữ: 159 triệu đồng/năm học

- Chương trình tú tài Quốc tế IB (khối 1): 500,55 triệu đồng

- Phí ghi danh: 3,15 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 18 triệu đồng

Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp cho Wellspring

- Tiểu học tập tuy nhiên ngữ: 159,68 triệu đồng/năm học

- Phí ghi danh, tham khảo năng lượng và xếp lớp: 2 triệu đồng

- Phí cải tiến và phát triển trường: 15 triệu đồng

Xem thêm: điểm giống nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ việt nam là