hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên là

Hoạt động đa phần của Hội VN Cách mạng thanh niên là

Bạn đang xem: hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên là

Hoạt động đa phần của Hội VN Cách mạng thanh niên là


thực hiện nay công ty trương “vô sản hóa”.

tổ chức, điều khiển quần bọn chúng quần chúng đấu tranh giành giành song lập.

ra báo Thanh niên, cử hội viên tới trường ở Trung Quốc và Liên Xô.

huấn luyện chủ yếu trị, huấn luyện và đào tạo cán cỗ, kiến tạo tổ chức triển khai.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hoạt động đa phần của Hội VN Cách mạng thanh niên là đào tạo và giảng dạy chủ yếu trị, huấn luyện và đào tạo cán cỗ, kiến tạo tổ chức triển khai. Những hoạt động và sinh hoạt này nối liền với tầm quan trọng của Nguyễn Ái Quốc.

Chọn: D

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành nào?

 • Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa đợt thứ hai, tư bản

  Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa đợt thứ hai, tư bạn dạng Pháp giới hạn cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở Việt Nam?

  Xem thêm: những ngành nào sau đây không thuộc ngành dịch vụ

 • Điểm mới mẻ vô lịch trình khai quật nằm trong địa đợt loại hai

  Điểm mới mẻ vô lịch trình khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của Pháp là gì?

 • Chương trình khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của Pháp bắt đầ

  Chương trình khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của Pháp chính thức vô năm nào?

 • Giai cung cấp nào là sở hữu con số tăng sớm nhất vô cuộc khai thá

  Giai cung cấp nào là sở hữu con số tăng sớm nhất vô cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại hai?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của thực dân Pháp, thái chừng chủ yếu trị của giai cung cấp đại địa công ty phong con kiến như vậy nào? 

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN tức thì sa

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN tức thì sau thời điểm kết thúc đẩy cuộc chiến tranh trái đất loại nhất?

 • Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý nào là là cơ bạn dạng nhất của giai

  Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý nào là là cơ bạn dạng nhất của giai cung cấp người công nhân Việt Nam?

 • Thủ đoạn rạm độc nhất vô nhị của thực dân Pháp vô nghành nghề dịch vụ nông

  Thủ đoạn rạm độc nhất vô nhị của thực dân Pháp vô nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở VN sau CTTG loại nhất là gì?

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nh

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nhằm mục đích mục tiêu gì?

  Xem thêm: vùng biển việt nam rộng khoảng 1 triệu km2 là