Hình Học Không Gian Ôn Thi Đại Học

     

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. Quan HỆ song SONG

I. Đường thẳng tuy nhiên song

– Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø cùng a, b là nhỏ của (α)

*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 1:

*

II. Đường thẳng song song với khía cạnh phẳng

– Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø

*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học không gian

Định lý 2: Tiêu chuẩn chỉnh song song

*

Định lý 3:

*
*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học tập không gian

III. Nhì mặt phẳng tuy nhiên song

– Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học tập không gian

Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

*

Định lý 5:

*
*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 6: (Định lý Talet trong không gian) các mặt phẳng tuy nhiên song định bên trên hai mèo tuyến số đông đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ

*
*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học không gian

B. Quan liêu HỆ VUÔNG GÓC

I.


Bạn đang xem: Hình học không gian ôn thi đại học


Xem thêm: Cách Làm Chữ Nổi Trên Giấy, Cách Làm Thiệp Nổi 3D Chữ I Love You Đẹp NhấtXem thêm: Kết Quả Xổ Số Miền Trung 27/05/2022, Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Đường thẳng vuông góc khía cạnh phẳng

*
Ôn thi Đại học tập môn Toán Hình học tập không gian

II. Nhì mặt phẳng vuông góc

*
Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA nhì ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc thông thường của a với b

*
*

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. A ┴ b

– Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) ┴ a tại A

– trong (α) dựng qua A, AB ┴ b tại B, AB là đoạn vuông góc chung

2. A ┴ b

Cách 1:

– Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) // a

– đem M bên trên a, dựng MH ┴ (α)


– Qua H dựng a’ // a cắt b trên B