hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,912

B. Sự đổi mới thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự hoạt động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự đổi mới thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình kể từ bởi sự đổi mới thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi sự đổi mới thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông chạc bằng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chạc bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mày bằng khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô khuông chạc trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường biến hóa là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn sở hữu 1000 vòng được bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày bằng khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất hạn chế thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhị sở hữu số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc hạn chế 1/2 đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhị ống chạc sở hữu chiều nhiều năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chạc loại nhị là:

A. L

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài l

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng, sở hữu 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang đến chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn chạc sẽ có được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mày bằng khuông chạc. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật sở hữu cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh tê liệt. tường năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi mới thiên theo dõi thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: soạn bài nói với con

D. S V