hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 15,848

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

A. Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Lúc bị phát sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại Lúc đem ion đập vô sắt kẽm kim loại tê liệt.

C. Electron bị nhảy thoát khỏi một vẹn toàn tử Lúc vẹn toàn tử này chạm va với vẹn toàn tử không giống.

D. Electron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại Lúc sắt kẽm kim loại bị nung lạnh lẽo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Lúc bị phát sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu được tích điện to hơn nế như đó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên kích cỡ hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm khả năng chiếu sáng chỉ mất đặc thù sóng thì ko thể phân tích và lý giải được hiện tượng kỳ lạ này bên dưới đây?

A. Khúc xạ khả năng chiếu sáng.

B. Giao quẹt khả năng chiếu sáng.

C. Phản xạ khả năng chiếu sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại sự phản xạ đem bước sóng λ , số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại tê liệt là λ0. lõi hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng vô chân ko là c. Để đem hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra thìA

Xem thêm: bản kiểm điểm học sinh cấp 1

Aλ>λ0

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp đích. Khi chiếu 2 khả năng chiếu sáng đem tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang quẻ năng lượng điện, người tớ thấy tỉ số những động năng thuở đầu cực lớn của những electron quang quẻ năng lượng điện là bởi vì 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại tê liệt là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu thứu tự vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những sự phản xạ đem bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ này làm cho được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai sự phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không đem sự phản xạ này vô tía sự phản xạ bên trên.

C. Cả tía sự phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ đem bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp đích. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: bài văn tả cô giáo lớp 5 ngắn gọn

D. 0,58μm