hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 70,854

A. khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị hạn chế độ mạnh khi truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

C. khả năng chiếu sáng bị hắt lại môi trường thiên nhiên cũ khi truyền cho tới mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

D. khả năng chiếu sáng bị thay cho thay đổi sắc tố khi truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo toan luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày phẳng lì.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí nhập môi trường thiên nhiên đem phân tách suất n, sao mang đến tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng nhập bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì chưng.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước vì chưng 4/3, của benzen vì chưng 1,5, của thủy tinh anh flin là một trong những,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh anh flin.

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh anh flin.