hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi

Câu hỏi:

09/10/2019 89,386

Bạn đang xem: hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. dùng những chạc dẫn cụt nhằm giắt mạch năng lượng điện.

B. nối nhị cực kỳ của mối cung cấp vày chạc dẫn đem năng lượng điện trở cực kỳ nhỏ.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko giắt cầu chì cho 1 mạch năng lượng điện kín

D. sử dụng pin hoặc acquy nhằm giắt một mạch năng lượng điện kín.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số điểm của công tơ năng lượng điện mái ấm gia đình mang lại biết

A. Công suất năng lượng điện mái ấm gia đình dùng.

B. Thời gian dối dùng năng lượng điện của mái ấm gia đình.

C. Điện năng mái ấm gia đình dùng.

D. Số khí cụ, trang bị mái ấm gia đình dùng.

Câu 2:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện và mạch ngoài là năng lượng điện trở thì loại năng lượng điện qua loa mạch chính

A. đem độ mạnh tỉ trọng thuận với hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài và tỉ trọng nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn mạch.

B. đem độ mạnh tỉ trọng thuận với suất năng lượng điện động của mối cung cấp và tỉ trọng nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn mạch.

C. rời khỏi kể từ cực kỳ âm và tiếp cận cực kỳ dương của mối cung cấp năng lượng điện.

D. đem độ mạnh tỉ trọng nghịch tặc với năng lượng điện trở  mạch ngoài.

Câu 3:

Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập bằng

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

A. Lượng năng lượng điện tuy nhiên mối cung cấp năng lượng điện sinh rời khỏi nhập một giây.

B. Công tuy nhiên lực kỳ lạ tiến hành được Lúc mối cung cấp năng lượng điện sinh hoạt.

C. Công của loại năng lượng điện nhập mạch kín sinh rời khỏi nhập một giây.

D. Công thực hiện dịch fake một đơn vị chức năng năng lượng điện dương.

Câu 4:

Công suất quyết định nút của những khí cụ năng lượng điện là

A. Công suất lớn số 1 tuy nhiên khí cụ cơ rất có thể đạt được.

B. Công suất ít nhất tuy nhiên khí cụ cơ rất có thể đạt được

C. Công suất tuy nhiên khí cụ cơ đạt được Lúc sinh hoạt thông thường.

D. Công suất tuy nhiên khí cụ cơ rất có thể đạt được bất kể khi này.

Câu 5:

Một mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở nhập 2 Ω. Nối năng lượng điện trở R nhập nhị cực kỳ của mối cung cấp năng lượng điện trở thành mạch kín thì năng suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R vày 16 W. sành độ quý hiếm của năng lượng điện trở R > 2Ω. Hiệu suất của mối cung cấp là

A. 66,7 %.

B. 75 %.

C. 47,5 %.

D. 33,3 %.

Câu 6:

Đối với toàn mạch thì suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện luôn luôn có mức giá trị bằng

A. phỏng rời năng lượng điện thế mạch ngoài.

B. phỏng rời năng lượng điện thế mạch nhập.

C. tổng những phỏng rời năng lượng điện thế ở mạch ngoài và mạch nhập.

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

D. hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị cực kỳ của chính nó.