hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,039

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trọng trách truyền dẫn sự tác dụng của nhân loại lên đối tượng người sử dụng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và lòng tin của nhân loại được áp dụng vô quy trình phát triển là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác.

Câu 2:

Trong những nguyên tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nguyên tố nào là bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát triển.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát triển.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố nào là tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: công thức phân tử của etilen

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 4:

Quá trình phát triển bao gồm những nguyên tố nào là bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát triển của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. đưa đến những độ quý hiếm vật hóa học và lòng tin.

C. gom con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 6:

Yếu tố nào là bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm đan vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu thi công.

Xem thêm: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch