hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

Câu hỏi:

18/06/2019 86,649

A. năng lượng links càng rộng lớn.

Bạn đang xem: hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

Đáp án chủ yếu xác

B. năng lượng links càng nhỏ.

C. năng lượng links riêng biệt càng nhỏ.

D. năng lượng links riêng biệt càng rộng lớn.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: A

Hạt nhân có tính hụt khối càng rộng lớn thì sở hữu tích điện links ∆E = ∆m.c2 càng rộng lớn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là tại đây ko cần là phản xạ phân tử nhân nhân tạo?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2:

Trong những phân tử nhân: 24He ; L37i ; F2656e ; U92235, phân tử nhân kiên cố nhất là:

A. 

B. 

C.   

D. 

Câu 3:

Trong những đại lượng sau, đại lượng nào là được bảo toàn vô phản xạ phân tử nhân.

I: năng lượng điện          II: Số khối.    

III: Số proton      IV: Số nơtron    

Xem thêm: thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương

V: Động lượng.

A. I; II; V

B. I; II.

C. I; II; III; IV; V

D. I; III; V.

Câu 4:

Độ kiên cố của phân tử nhân dựa vào vào

A. khối lượng phân tử nhân.

B. tích điện links.

C. phỏng hụt khối.

D. tỉ số thân thiết phỏng hụt khối và số khối.

Câu 5:

Tìm tuyên bố đích.

A. Phản ứng phân tử nhân tuân theo đòi quyết định luật bảo toàn năng lượng điện nên nó cũng bảo toàn số proton.

B. Phóng xạ luôn luôn là một trong phản xạ phân tử nhân lan tích điện.

C. Phóng xạ là một trong phản xạ phân tử nhân lan hoặc thu tích điện tùy nằm trong vô loại phóng xạ (α;β ; γ... ).

D. Phản ứng phân tử nhân tuân theo đòi quyết định luật bảo toàn năng lượng điện, bảo toàn số khối nên nó cũng bảo toàn số nơtron.

Câu 6:

Trong phản xạ phân tử nhân:  F919 + H11  O816 + X  thì X là

A. nơtron.

B. electron.

C. hạt β+.

D. hạt α.

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử