hàm số nào sau đây đồng biến trên r

Câu hỏi:

18/06/2019 164,147

B.Hàm số này tại đây đồng biến đổi bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 2)

C. Hàm số này tại đây đồng biến đổi bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 3)

D. Hàm số này tại đây đồng biến đổi bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 4)

Đáp án chủ yếu xác

- Tập xác lập của hàm số y=x1x+2 là \2. Do cơ loại A.

-  Hàm trùng phương luôn luôn có tầm khoảng đồng biến đổi, nghịch ngợm biến đổi nên loại C.

- Xét hàm hắn = x3 + 4x2 + 3x – 1

y'=3x2+8x+3

Đạo hàm của hàm số ko to hơn 0 với từng x. Do cơ loại B.

- Xét hàm: y=13x312x2+3x+1

y'=x2x+3>0x

Suy rời khỏi hàm số đồng biến đổi bên trên . Do cơ D đúng

Chọn D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến bên trên điểm cực kỳ đái của trang bị thị hàm số y=13x3-2x2+3x-5 là lối thẳng

A. song tuy nhiên với đường thẳng liền mạch x = 1

B. song tuy nhiên với trục hoành

C. có thông số góc dương.

D. có thông số góc vì như thế -1

Câu 2:

Với độ quý hiếm này của m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến đổi bên trên khoảng tầm (1;+∞)

A.-2<m<2

B.

C.m>2

D.m<-2

Xem thêm: bài tập giải hệ phương trình

Câu 3:

Đồ thị của hàm số y = x4 – x2 + 1 có từng nào điểm cực trị có tung độ dương?

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Tìm toàn bộ độ quý hiếm của m nhằm hàm số y=(m+1)x-2x-mđồng biến đổi bên trên từng khoảng tầm xác định 

A.

B. 

C.

D.

Câu 5:

Hàm số này tại đây nghịch ngợm biến đổi bên trên R.

A. y = -x3 + 2x2 – x – 1

B. y = 1/3 x3 – x2 + 3x + 1

C. y = -1/3.x3 + x2 – x.

D. y = -x3 + 3x + 1

Câu 6:

Hàm số này tại đây nghịch ngợm biến đổi bên trên R?

A. y = -x3 + 3x2 + 3x – 2.

B. y = -x3 + 3x2 – 3x – 2

C. y = x3 + 3x2 + 3x – 2

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày ý kiến phản đối

D. y = x3 – 3x2 – 3x – 2